images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Dit tweedaags symposium wil creatief, onafhankelijk en langetermijndenken over arbeid en democratie bevorderen, internationaal, maar ook lokaal .Sprekers willen deelnemers motiveren om zelf alternatieven te formuleren met als doel het verwerven van inzicht in het beleid en het verzamelen van input voor dat beleid. Er zal dan ook met die resultaten verder gewerkt worden richting langetermijnoplossingen.

Het symposium wordt georganiseerd door Crescendo-S in samenwerking met TSG ’t Zal Wel Gaan, UGent, de stad Gent en DiEM25

Op vrijdag 13 december 2019 om 19.30 worden er in het Universiteitsforum (Ufo) van UGent stimulerende dialogen tussen verschillende sprekers aangeboden:

1. Een economisch perspectief met Prof. Yanis Varoufakis (lid van het Griekse parlement, voormalig minister van financiën, stichter van DiEM25,), Prof. Koen Schoors (Ugent) en Prof. Petra De Sutter (Ugent, lid van het Europees Parlement)

2. Een rechten- en identiteitsperspectief met Prof. Olivier De Schutter (UCL, Columbia University, lid van het UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights), Prof. Em. Rik Pinxten (UGent) en Prof. An Jacobs (VUB).

3. Een vooruitstrevend stadsperspectief met Jordi Ayala Roquetta (Algemeen Directeur stad Barcelona), Daniël Termont (voormalig burgemeester stad Gent en voormalig voorzitter van Eurocities) en Kathleen Van Brempt (lid van het Europees parlement ) met aandacht voor de Green New Deal.

Moderator is Anna Luyten (School of Arts, KASK Gent).

De avond vindt plaats in het Ufo (Universiteitsforum), Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent. De avond is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven (zie link onderaan). Gezien het internationaal karakter is gaat deze activiteit door in het Engels.

Op zaterdag 14 december 2019 kan u tijdens de voor- en namiddag deelnemen aan workshops in de Zebrastraat (Zebrastraat 32, Gent). In de namiddag volgt een synthese van de resultaten van de workshops in een plenum sessie, met feedback van het sprekerspanel van vrijdagavond.

U kan aan twee verschillende workshops deelnemen .Welke de verschillende workshops zijn en hoe de sessies zijn georganiseerd kan u terugvinden via de link onderaan. Elke sessie duurt twee en een half uur, de voertalen zijn Nederlands en Engels.
Als bijdrage in de onkosten voor deze dag wordt 10 euro inkom gevraagd. Elke sessie duurt twee en een half uur, de voertalen zijn Nederlands en Engels.

Inschrijven voor vrijdag 13 en/of zaterdag 14 december kan via volgende link: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/Arbeidendemocratie

En er is nog meer:

Danae Stratou, een Griekse kunstenares vraagt uw medewerking aan een installatie, een doorlopend project in het kader van Arbeid en Democratie. Vul via onderstaande link het woord in wat volgens u het best weergeeft wat u bedreigend vindt, of wat dient beschermd te worden. Zo neemt u deel aan de creatie van een participatief kunstwerk. Doen!


https://www.opentheblackboxes.com/web/oproep/