20200221 Buttom 3 bewerkt                                 Meer info...

white sheet action 2020                              More...

Delen van artikels

Campagnebeeld EPD 2020 2MB
Wacht met kinderen tot aan je pensioen


Als vrouw pas aan kinderen beginnen wanneer je met pensioen bent? Dat lijkt veruit de beste optie als je evenveel wil verdienen als je mannelijke collega. Met het beeld van een zwangere zeventiger en een spot van de hand van de Mortierbrigade en CZAR organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant op 27 maart haar jaarlijkse Equal Pay Day, de campagne voor gelijk loon v/m. Vrouwen moeten door de loonkloof van 24% tot deze dag in 2020 werken om hetzelfde te verdienen als het bedrag waarmee mannen vorig jaar afsloten. Nieuw is dat de campagne dit jaar ook de inkomenskloof v/m bij zelfstandigen onder de loep neemt. Onderneemster, actrice en brillenontwerpster Eline De Munck is Equal Pay Day-ambassadrice.

Volgens nieuwe loonkloofberekeningen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (op basis van de RSZ-gegevens, 2017) is de loonkloof v/m nog groter dan gedacht: vrouwen verdienen gemiddeld 24% minder dan mannen. In de privésector loopt het verschil in brutojaarlonen zelfs op tot 28%, in de publieke sector bedraagt de loonkloof v/m 18%.

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de voorgaande jaren, werden de nieuwe berekeningen gemaakt vanaf 2014. Daaruit blijkt dat het patroon in de cijfers hetzelfde blijft. Als we amper 1 procentpunt opschuiven op drie jaar, dan moeten we nog zeker 72 jaar campagnevoeren.

Daarom organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant haar Equal Pay Day op 27 maart. Vrouwen moeten dit jaar immers 24%, ofwel bijna drie maanden, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Lees volledig artikel - klik hier -