images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Dinsdag 28 april 2020 @je thuisnetwerk van 10u tot 11u30.

De conclusie van het rapport 'Duurzaamheid en armoede' van het steunpunt tot bestrijding van armoede laat geen ruimte voor twijfel. In tegenstelling tot wat sommigen denken, zijn mensen in armoede wel degelijk bezig met het debat over de toekomst. Het twee-jaarlijkse Verslag 2018-2019 is duidelijk: de strijd tegen armoede heeft eenzelfde urgent karakter als het milieuvraagstuk en veronderstelt structurele maatrefgelen. Klimaatbeleid en armoedebeleid gaan wel degelijk samen.

Volledige informatie - klik hier -