images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Klaar voor de klas: educatieve tool EDUbox over financiële educatie

2020 Edubox VRTEen tweedelige EDUbox rond financiële educatie, die leerlingen in aanraking brengt met het belang van geld in ons leven en in de wereld, is klaar om naar de klassen te vertrekken. Het BELvue museum werkte mee aan de inhoud van deze educatieve tool, die deel uitmaakt van de reeks EDUboxen die VRT NWS aanbiedt voor het middelbaar onderwijs.

De EDUboxen werken met fiches, ook online te raadplegen, met een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten, en audiovisueel materiaal.
Ze bieden zo materiaal om te werken aan specifieke eindtermen, leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende doelen.

Nieuw in de reeks zijn de EDUboxen over Financiële educatie, Sociale media en Slimme mobiliteit. Het BELvue verleende zijn medewerking aan de tool over financiële educatie – die bestaat uit de modules ‘Geld en ik’ en ‘Geld in de wereld’ – samen met Wikifin School (FSMA) en de Nationale Bank van België.

Een versie in het Frans wordt digitaal ter beschikking gesteld.

Begin 2021 presenteert het BELvue museum daarnaast ‘het Mysterie van Financiën’, een interactieve doe-tentoonstelling voor 12- tot 18-jarigen, rond financiële educatie en burgerschap.

www.belvue.be
https://www.belvue.be/nl/edubox-financiele-educatie (Nederlands)
https://www.belvue.be/fr/edubox-education-financiere (Frans)

https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2020/09/14/vrt-nws-lanceert-nieuwe-edubox-rond-financiele-educatie-voor-het/

Bron: https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2020/20200914AJ?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6301678&hq_l=10&hq_v=daf8396f15