images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Saved by the bell
Op maandag 5 oktober ‘20 roept Studio Globo alle scholen op om hun schoolbel eens extra te laten rinkelen. Deze laagdrempelige actie Saved by the bell is de geschikte gelegenheid om aandacht te vragen voor het recht op goed onderwijs overal ter wereld. Saved by the bell is gekoppeld aan de Internationale dag van de Leerkracht of World Teachers’ Day (jaarlijks op 5 oktober).

Meer en meer kinderen krijgen toegang tot onderwijs. Toch zijn er wereldwijd nog steeds 258 miljoen kinderen én jongeren die om allerlei redenen niet naar school kunnen gaan (cijfers van Unesco uit 2018). Nochtans is onderwijs een hefboom voor ontwikkeling en gelijke kansen.

Maar welke impact heeft de wereldwijde coronacrisis op de kansen op goed onderwijs? Hoeveel kinderen en jongeren lopen leerachterstanden op of missen school voor een lange periode? De berichten voorspellen grote problemen op het vlak van onderwijs voor iedereen.

Daarom wil Studio Globo met Saved by the Bell politici en beleidsmakers blijven herinneren aan hun engagement om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals te realiseren. Met o.a. de doelstelling 4: Kwaliteitsonderwijs.
Belgische scholen en partnerscholen in het buitenland nemen deel aan Saved by the Bell zoals zij het willen invullen. Naast het extra rinkelen van de schoolbel, vraagt Studio Globo aan directies en leerkrachten om de leerlingen te sensibiliseren over het recht op kwaliteitsonderwijs.

Daarvoor biedt Studio Globo uitgewerkte lessen en duidingsmomenten aan via de website www.savedbythebell.be

maandag, 5 oktober, 2020 - 08:00

Bron: https://www.mo.be/saved-bell?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email