images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Op initiatief van de Nederlandstalige Vrouwenraad en de Conseil des femmes francophone ontvingen koning Filip en koningin Mathilde op 8 maart 2017 een grote delegatie 'Vredesvrouwen'. Annemarie Gielen en Lizette Stiers waren op het appel.

Een 'Vredesvrouw' is een vrouw die deze titel kreeg toegewezen door een jury van beide vrouwenraden en op voordracht van derden in het kader van de campagne Vrouwenkracht is Vredesmacht. Deze titel wordt uitgereikt sinds 2010 en gaat gepaard met een zilveren klaproos en een oorkonde.

De 'Vredesvrouwen' die in 2010 en 2011 de titel ontvingen, werden al eerder ontvangen op het paleis, toen nog door koning Albert en koningin Paola. Nu, op Internationale Vrouwendag 2017, viel de eer te beurt aan de 'Vredesvrouwen' van 2012, 2014 en 2016. 54 vrouwen mochten plaatsnemen aan tien tafels en de koning en koningin namen de tijd om kort met elke vrouw van gedachten te wisselen over haar engagement of project.

Ook Lizette Stiers, vrijwilliger bij Pax Christi Limburg, en Annemarie Gielen, algemeen directeur van Pax Christi Vlaanderen waren van de partij. Annemarie ontving de titel in 2012 voor haar werk met de Soldatenmoeders van Sint-Petersburg en slachtoffers van de oorlog in Tsjetsjenië. Lizette werd pas eind 2016 geëerd, onder meer voor haar inspanningen voor het totstandkomen van het beeld van de Onbekende Oorlogsvrouw in Hasselt en de jaarlijkse herdenking van de vrouw, die lijdt onder oorlogsgeweld, in '14-'18 en nu.

Andere bekenden waren Pat Patfoort, Katlijn Malfliet, Josée Goethals, Hilde Vautmans, Leona Detiège, Simone Süsskind, Elien Spillebeen, Marie Bamutese, Rita Robberechts, Marianne van de Goorberg, en nog enkele tientallen anderen. Een bont gezelschap, voornamelijk door de vele Congolese dames in hun kleurrijke kledij, maar ook bont door de diverse achtergronden en materies waarmee al deze vrouwen bezig zijn. De aanwezigheid van het koningspaar en het statig decor van het paleis gaven deze ontmoeting een heel speciaal cachet, maar evenzeer maakten de luisterbereidheid en warme aanmoedingingswensen van zowel de koning als de koningin dit een bijzonder geslaagd gebeuren.

Het VRT-journaal besteedde er een kort item aan (begin: 07:58), evenals VTM (item op 12:25) en TV-OOST.

Bron: http://www.paxchristi.be/nieuws/koningspaar-ontvangt-vredesvrouwen