deja X signatures exigences 1

al X handtekeningen 2

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Vakbonden en OKRA werken samen

 

Het Eén-programma Pano bracht op 11 oktober stevige getuigenissen die opnieuw illustreerden hoe dringend het is om de Vlaamse woonzorgcentra te voorzien van extra personeel en van personeelsnormen die duidelijker en beter aangepast zijn. De vakbond LBC-NVK, andere vakbonden, de ouderenvereniging OKRA en anderen voeren in dit verband aanstaande vrijdag, 27 oktober, actie in Brussel.

 

"Als vakbond willen we niet dat de vraag naar meer personeel in de oudenzorg weer wegebt", legt LBC-NVK-secretaris Olivier Remy uit. "Om die reden voeren vrijdagvoormiddag actie in Brussel. Samen met de werknemers uit de ouderenzorg en met vertegenwoordigers van de gebruikers, waaronder OKRA. Het gaat om een actie in gemeenschappelijk vakbondsfront, zowel voor de privé-woonzorgcentra als voor de openbare sector.

 

De actievoerders hebben diverse eisen:

 

1. Maak een duidelijk meerjarenplan voor méér personeel in de ouderenzorg. Er moeten hogere en moderne personeelsnormen komen en dus ook een betere financiering die rekening houdt met de gestegen 'zorgzwaarte' van de bewoners van de woonzorgcentra. Na de Pano-uitzending was er sprake van centen voor extra personeel, maar de genoemde bedragen zijn te laag om een echte omslag te maken in het beleid.

 

2. Maak afdwingbare transparantieregels voor de (beursgenoteerde) groepen die actief zijn in de ouderenzorg. In sommige situaties zou de overheid vlugger 'beschermende maatregelen' moeten kunnen treffen om de continuïteit van de zorg en de kwaliteit te garanderen. We willen dat het in de toekomst wordt verboden om nog winst uit te keren aan aandeelhouders van bedrijven in zorg en welzijn.

 

3. Maak werk van 'werkbaar werk' en zie af van nog meer flexibiliteit in een sector waar dag en nacht wordt gewerkt.

 

De actie vindt plaats op vrijdag 27 oktober 2017. De actievoerders starten om 10.30u aan het station Brussel-Noord (pleintje aan de hoofdingang). Verzamelen vanaf 9.30u. De deelnemers aan de actie trekken naar het kabinet van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois aan de Koolstraat / Martelarenplein. Op dat moment zal de Vlaamse regering aan het vergaderen zijn. Een gesprek met de Vlaamse regering is aangevraagd.