images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Ons huidig economisch systeem zorgt ervoor dat de mensen die het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde het hardst getroffen (zullen) worden door deze gevolgen. Toch blijkt het moeilijk om ambitieuze klimaatmaatregelen door te voeren in België.

Eén van de noodzakelijke randvoorwaarden om zo’n beleid te realiseren is een draagvlak bij alle lagen van de bevolking. Helaas stellen we vast dat bij velen vaak nog de perceptie leeft dat klimaatmaatregelen per definitie een negatief effect hebben op onze welvaart en ons welzijn.
Met dit project willen we aantonen dat het anders kan en moet.

Meer info en inschrijvingen : KLIK HIER -