images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

In het kader van haar campagne voor rechtvaardige belastingen op de multinationals organiseerde CNCD-11.11.11 vorige vrijdag 6 december een ludieke actie in verschillende Waalse steden en in Brussel. Sinterklaas begaf zich naar de zetel van enkele multinationals om aan te klagen dat deze ondernemingen door allerlei constructies praktisch geen belastingen betalen.

In Brussel werd deze actie gevoerd voor een grote winkel van Apple aan de Gulden Vlieslaan. Naast militanten van CNCD-11.11.11 was een grote groep van “Le gang des vieux en colère”, enkele mensen van Attac Brussel en van de nederlanstalige 11.11.11. Le Réseau pour la Justice Fiscale was vertegenwoordigd door haar Secretaris Daniel Puissant. Onze reporter-supporter was er ook bij en maakte enkele foto’s.
Het ludieke gebeuren werd opgeluisterd door liederen op de wijs van gekende Sinterklaas liederen met toepasselijke teksten. Voor verdere informatie over deze campagne, zie: https://www.cncd.be/-campagne-justice-fiscale-


Foto’s
https://photos.app.goo.gl/7yfWk1jxdmngyE2p6