images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Integere expertise blijkt nodig om bedrijf te redden

Ook na deze belangrijke ondernemingsraad van Brantano beschikken we als sociale partners nog steeds niet over de nodige antwoorden. De financiële, fiscale, juridische en ethische vragen blijven zich opstapelen. We kunnen helaas alleen maar vaststellen dat elk vertrouwen in FNG verdwenen is. Ook en vooral bij haar werknemers.

Daarom hebben we beslist een verzoekschrift tot aanstelling van meerdere voorlopige bewindvoerders bij de rechtbank van Mechelen in te dienen.
Op die manier willen we de sleutels van de onderneming aan bekwame en integere experten overhandigen.
We zijn ervan overtuigd dat deze deskundigen in het algemeen maatschappelijk belang zullen handelen, weg van de aandelenzwendel en mistige transacties in belastingparadijzen.

De politieke verantwoordelijken in dit dossier roepen we op tot extreme voorzichtigheid. Op dit kantelmoment miljoenen euro’s belastinggeld in een zombieholding pompen en niet investeren in de medewerkers van de betrokken winkelketens zou hemeltergend zijn.

Tot slot willen we ons richten tot justitie. Het is onze diepste overtuiging dat enkel een gerechtelijk onderzoek de onderste steen in dit onfrisse verhaal kan bovenhalen. Het spreekt voor zich dat we met overgave onze volledige samenwerking aan een verder onderzoek willen geven.

Voor ons, syndicale partners, is de vertrouwensbreuk met de FNG-groep totaal. We weigeren het personeel op te offeren aan grootheidswaanzin en mismanagement.
We engageren ons om pal achter het personeel te blijven staan gedurende de vele moeilijke weken die ons te wachten staan.