images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Het herstructureringsplan van E5 Mode is goedgekeurd door de rechtbank. Een deel van de schulden worden daardoor kwijtgescholden, het overschot komt in een afbetalingsplan. “Wij zijn uiteraard heel tevreden dat E5 Mode een doorstart kan maken” zegt Wouter Parmentier, vakbondsverantwoordelijke bij ACV Puls. “Wij hopen dat de omzet snel terug stijgt en dat E5 Mode in beter economisch vaarwater terecht komt.”

ACV Puls plaatst wel een grote kanttekening bij het goedgekeurde herstructureringsplan. “We mogen niet vergeten dat het personeel offers heeft gebracht om dit mogelijk te maken” zegt Wouter Parmentier. “Vijf mensen op het hoofdkantoor verliezen hun job en eerder dit jaar werd de sluiting van alle Waalse winkels aangekondigd, wat nog eens een veertigtal mensen hun job kostte.” De vakbonden en de directie kwamen een sociaal plan overeen die alle ontslagen omkaderen.

“Het personeel ging akkoord met een uitstel van de betaling van het vakantiegeld en een uitstel van het betalen van de bonus. Daarnaast worden een aantal collega’s gevraagd zich te verplaatsen van winkel of een andere functie uit te oefenen” aldus Wouter Parmentier. “Deze herstructurering zou niet mogelijk zijn zonder inspanningen van het personeel. We hopen dat de directie dit niet vergeet.”

Voor het overige is ACV Puls positief over de manier waarop het sociaal overleg bij E5 Mode wordt gevoerd. “We hopen dat dit in de toekomst zo blijft en dat we snel terug kunnen onderhandelen over betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel.”