images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Op 1 oktober hebben de vakbonden een laatste gesprek met de ‘oude directie’ van Wibra België. Om de onderhandelaars te ondersteunen zal een delegatie van de BBTK ter plaatse aanwezig zijn.

Op deze vergadering zal voornamelijk de nieuwe werkorganisatie besproken worden. De BBTK zegt alvast neen tegen ongeremde flexibiliteit. Als vakorganisatie zijn we altijd vragende partij voor tewerkstelling, maar niet tegen eender welke prijs. Geen jobs waar het personeel wordt leeg geperst.

Op maandag 5 oktober volgt er bovendien een ander belangrijk moment voor de werknemers. Die dag zal de ondernemingsrechtbank beslissen over de toekomst van Wibra. Indien de rechtbank het plan op tafel goedkeurt, betekent dit enerzijds 183 geredde jobs (36 winkels + hoofdzetel) maar anderzijds ook het verlies van 250 jobs via een faillissement van de niet overgenomen winkels.

Wibra ontwijkt verantwoordelijkheid

Wibra België vroeg zelf de Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag aan (de zogenaamde WCO 3). De gerechtelijk mandatarissen kregen van de rechtbank de opdracht om overnemers te zoeken voor het geheel of een gedeelte van de 81 winkels en het personeel (427 mensen). De vakbonden waren verwonderd over het feit dat deze procedure werd gekozen temeer omdat de huidige directie al had laten weten een 30-tal winkels te willen overnemen via een nieuwe onderneming. Toen hadden we al het vermoeden dat er een faillissement zou aangevraagd worden voor het overige deel, dat is nu bevestigd.

Door voor het niet-overgenomen deel het faillissement aan te vragen wordt de herstructureringskost volledig afgeschoven op de RSZ via het Fonds van Sluiting van Ondernemingen (FSO). Dit fonds betaalt de schuldvorderingen van het personeel met een maximum van 25.000 EUR bruto. Als je weet dat 40% van het personeel ouder is dan 50 jaar en meer dan 40% meer dan 20 jaar anciënniteit heeft én dat de lage minimumlonen van de sector worden toegepast, is de rekening snel gemaakt. De maatschappij en de werknemers zullen opdraaien voor de kosten. Nochtans heeft Wibra België in het verleden voldoende dividenden uitbetaald aan Nederland, zelfs in jaren van verlies.
De BBTK ijvert er nog steeds voor de directie haar verantwoordelijkheid te laten opnemen ten aanzien van de werknemers die niet overgenomen worden.

WCO 3: Belgische overheid legaliseert sterfhuisconstructies

Verschillende artikels in de wet rond WCO 3 zijn bovendien in strijd met de Europese Richtlijn 2001/23/EG. De Belgische overheid heeft hierin dus ook haar verantwoordelijkheid. Het is onaanvaardbaar dat een Belgische wet sterfhuisconstructies legaliseert. Een statement dat door de gerechtelijk mandatarissen werd bevestigd tijdens het overleg met de vakbonden.

Ten slotte werd, op aangeven van de bonden, minister Muylle hierover geïnterpelleerd door PVDA in het parlement. Zij antwoordde dat ze niet bevoegd is. Het bewijs dat deze wet er niet is voor de werknemers maar voor de werkgevers.

De actie neemt verschillende vormen aan. Naast de delegatie die zal afzakken naar het Hotel Van der Valk te Beveren (Gentseweg 280), zullen de werknemers ook lawaai maken aan de winkels.