images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Vanmorgen is er bij Signify in Turnhout een nieuwe ontslagronde aangekondigd.

Het gaat om 28 bedienden en kaderleden, oftewel 20% van het totaal aantal bedienden en kaderleden. Arbeiders blijven deze keer buiten schot.

Volgens de directie is dit een logische, volgende stap in de afbouw. Het personeelsaantal volgt de productiedaling en is nodig om de kosten in bedwang te houden. En uiteraard verwijst de directie ook naar de coronacrisis. Die is vandaag een excuus voor alles.

Toch is deze ontslagronde behoorlijk zuur, volgens vakbondssecretaris Peggy Schuermans. “De laatste ontslagronde bij bedienden en kaderleden dateert nog maar van afgelopen september. Er was nauwelijks tijd om die al te kunnen verwerken in de organisatie. Bovendien is een productiedaling natuurlijk ook geen werkdrukverlaging voor de betrokken bedienden en kaderleden. De volumedaling is absoluut niet voelbaar in hun werklast. Integendeel, de werkdruk is door de personeelsafbouw de afgelopen jaren gigantisch toegenomen.”

Schuermans maakt zich ook zorgen om de toekomst van Signify. “Er heerst bij het personeel door de nieuwe ontslagronde een enorme onzekerheid over wat er nog te verwachten is na 2022.”

Peggy Schuermans, ACV Puls