WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD sociale zekerheid: de arbeidsvoorwaarden van UBER zijn onverenigbaar met de kwalificatie als zelfstandige

Begin juli 2020 dient een zelfstandige UBER-chauffeur een dossier in bij de CAR. Hij wordt daarbij ondersteund door ACV United Freelancers, ACV Transcom en het Collectif des Travailleurs du Taxi. Aangezien UBER hem arbeidsvoorwaarden en -regels oplegt, beschouwt de betrokken chauffeur zichzelf niet als een zelfstandige. Hij verzoekt de Commissie haar mening te geven over de aard van de arbeidsrelatie. Na grondig onderzoek brengt de Commissie eind december 2020 haar beslissing uit (beslissing n°187). Ze verklaart het verzoek om kwalificatie van de arbeidsrelatie ontvankelijk en gegrond. De elementen die worden voorgelegd zijn namelijk onverenigbaar met de kwalificatie van een zelfstandige arbeidsrelatie.

Daarnaast onderzocht de Commissie de juridische constructie waarin de chauffeursdiensten worden verleend (contractuele betrekkingen met UBER, met BPRA Belgian Platform Rider Association, met de vervoerde klanten/passagiers, …). Gezien de nauwe banden tussen deze verschillende contracten beschouwt de Commissie BPRA en UBER bv beiden als werkgevers van de verzoeker.

Deze beslissing is consistent met een besluit van het Franse Hof van Cassatie dd. 4 maart 2020, dat ook erkende dat UBER chauffeurs werknemers zijn.

Daarom verwachten we nu van UBER deze beslissing uit te voeren, en dus dat de chauffeur voortaan als werknemer in loondienst verklaard en betaald wordt.

Sowieso moet UBER, net als andere platforms, zijn werknemers in dienst nemen volgens een kwalificatie die in overeenstemming is met de realiteit van het werk. Je kan niet van twee walletjes eten. Ofwel zijn de dienstverleners echte freelancers die hun prijzen en interventievoorwaarden kunnen bepalen, hun klanten zelf kiezen en door hen worden gekozen, factureren, hun klantenbestand beheren en uitbouwen, hun dienstverlening naar eigen inzicht organiseren en personaliseren, ...... Ofwel is het UBER die de dienstverlening organiseert, de prijzen en de regels bepaalt, de chauffeurs controleert en bijstuurt. Maar dan moeten de chauffeurs wel als werknemers in loondienst behandeld worden.

Dit besluit zal ongetwijfeld het debat voeden dat de regering wil opstarten over de evaluatie en eventuele aanpassing van de arbeidsrelatiewet (zelfstandigen/werknemers), en haar engagement om goede werkomstandigheden en een betere sociale bescherming voor de platformwerknemers te bieden ("verslag van de formateurs", blz. 34).


Wie is wie:

  • ACV United Freelancers is de ACV-afdeling voor zelfstandigen (in hoofdberoep en bijberoep), platformwerkers en andere freelancers; www.unitedfreelancers.be
  • ACV Transcom is de beroepscentrale van het ACV voor alle werknemers uit de transport-, telecom- en logistieke sector; www.hetacv.be/acv-transcom
  • Het Collectif des Travailleurs du Taxi (C.T.T.) is een vereniging voor werknemers in het personenvervoer
    https://www.facebook.com/Collectiftravailleurstaxi/
  • De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid en staat ter beschikking van werknemers die duidelijkheid willen over hun statuut of twijfelen of ze als schijnzelfstandige of schijnwerknemer aan de slag zijn. Op vraag onderzoekt de Commissie de arbeidsrelatie en vervolgens beslist ze of de vragende partij werknemer in loondienst of zelfstandige is.
    In de Commissie zetelen vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
    https://commissiearbeidsrelaties.belgium.be/nl