deja X signatures exigences 1

al X handtekeningen 2

WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

alexander popov Xbh OGLRfUM unsplashErik Grietens

Onze natuur verstikt onder de uitstoot van veeteelt, verkeer en industrie. Een vergunningenstop dreigt, zoals in Nederland.

Er zit te veel stikstof in onze lucht en in onze waterlopen. Resultaat: een achteruitgang van onze natuurgebieden, vooral bossen en heidegebieden zijn er het slachtoffer van. Als de Europese doelstellingen voor natuur niet worden gehaald, dreigt een vergunningenstop, zoals in Nederland. Om dat te vermijden, moet er snel een daadkrachtig programma komen om de uitstoot van stikstof door veeteelt, verkeer en industrie terug te dringen. Minister Demir zegt dat ze er nog voor de zomer werk van maakt.

Belangrijk voor natuur én economie
Vandaag ligt de hoeveelheid stikstof in alle Europees beschermde natuurgebieden in Vlaanderen te hoog. Veel te hoog. Neerslag van stikstof zorgt voor een verzuring van de bodem, waardoor heel wat planten of insecten die een voedselarme bodem nodig hebben, niet kunnen overleven. Op die manier gaat de biodiversiteit achteruit.

Veeteelt, autoverkeer en industriële processen zijn de belangrijkste bronnen van stikstofuitstoot. Europa kijkt - gelukkig - streng toe. Als de stikstofneerslag te hoog is om de Europese instandhoudingsdoelstellingen voor natuur te realiseren, dan moet ingegrepen worden via het vergunningenbeleid.

Dat gebeurde bij onze noorderburen, waar tal van vergunningen voor veestallen, havenontwikkelingen of bouwprojecten werden stilgelegd. Om te vermijden dat het ook hier tot een vergunningenstop komt, moet een programma - de programmatische aanpak Stikstof of kortweg PAS - de toekomstige vermindering van de stikstofuitstoot vastleggen.

Om onze natuur te beschermen en om te kunnen blijven investeren zal een krachtdadig antwoord vanuit het beleid noodzakelijk zijn. De vorige Vlaamse Regering heeft een voorlopige PAS gemaakt in 2016. Ondertussen zijn we vijf jaar verder en is er nog altijd geen definitief programma. Als we rechtszekerheid willen bieden aan alle sectoren, dan zullen we daar in de komende maanden op een ernstige manier verder werk van moeten maken

Het zal om meer moeten gaan dan enkel cosmetische maatregelen.

Definitieve regeling komt eraan
In het parlement stelde minister van Omgeving Zuhal Demir dat “de stikstofuitstoot in Vlaanderen een van de grootste uitdagingen is waar we voor staan”. De minister wil nog voor de zomer een programma voor de aanpak van stikstof goedgekeurd hebben. In de komende weken zal er een plan-MER met bijhorend openbaar onderzoek volgen om de milieueffecten van het programma in kaart te brengen en om na te gaan of het voldoet aan de Europese toets.

Mogelijke maatregelen voor minder stikstof zijn een afbouw van de veestapel, luchtzuiveringsinstallaties bij veestallen of bij industriële processen, minder en properder autoverkeer, trager rijden (zoals in Nederland, waar je omwille van stikstof nog max. 100 km/h mag op de snelwegen), walstroominstallaties om zeeschepen aan te sluiten op het elektriciteitsnet,... Kortom: het zal om meer moeten gaan dan enkel cosmetische maatregelen.

Vanuit Bond Beter Leefmilieu zullen we, samen met de natuurorganisaties, kritisch bekijken of het nieuwe plan voldoende verregaande maatregelen bevat. Onze natuur en onze economie verdienen dat.

Bron: https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/demir-wil-stikstofbom-onder-de-economie-voor-de-zomer-ontmantelen?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=InZicht+210115