Afgelast

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

irak video collateral murder
We eisen de onmiddellijke vrijlating van
Chelsea Manning en Julian Assange

Verklaring van het internationale netwerk "No to War – no to NATO” (*)

In april 2010 publiceerde Wikileaks, het klokkenluidersplatform van Julian Assange, honderdduizenden Amerikaanse documenten die als geheim waren geclassificeerd. Die brachten ernstige schendingen van het internationaal recht en strafrecht door de VS aan het licht. Dat bleek o.m. uit de video "Collateral Murder". Tot op vandaag worden zowel Julian Assange als Chelsea Manning als klokkenluider politiek vervolgd.

In de loop der jaren bleven Julian Assange en Wikileaks geheime documenten publiceren over illegale oorlogsvoering, wijdverspreide mensenrechtenschendingen en ondemocratisch en autoritair gedrag van vooraanstaande regeringen en politici.

We weten, en zijn niet vergeten, dat de openbaringen in die tijd veel criminele schendingen van het (internationaal) recht aan het licht brachten.

Streven naar vrede betekent ook het ondersteunen van klokkenluiders en het uiten van onze solidariteit. Zonder de openbaringen, kennis, dapperheid en moed van klokkenluiders, zouden belangrijke vredesactiviteiten onmogelijk of veel moeilijker zijn. Hun openbaringen hebben bijgedragen aan de versterking van de eisen van het netwerk ‘No to War – no to NATO’. De NAVO is een relikwie van de Koude Oorlog. De organisatie hoort thuis op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

Wij zijn van mening dat schendingen van de wet en oorlogsmisdaden in geen geval onder de geheimhouding mogen vallen en dat de onthulling van dergelijke gebeurtenissen moet worden vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging. Media en politici moeten zich met hun volle gewicht verzetten tegen de vervolging van Chelsea Manning en Julian Assange en deze schendingen van de vrijheid van meningsuiting aanklagen. Dat is een democratische verantwoordelijkheid.

We willen dat er een einde komt aan de verschillende verdenkingen en insinuaties tegen Chelsea Manning en Julian Assange. Zij die de waarheid aan het licht brengen en ervoor opkomen verwachten de vervolging van die mensen in politiek, media en samenleving die het publiek bedriegen en manipuleren met leugens, fraude en mensenrechtenschendingen. Oorlog is altijd gebaseerd op leugens - vrede betekent ook waarheid en solidariteit.

We uiten onze solidariteit met Chelsea Manning en Julian Assange. We eisen hun onmiddellijke vrijlating.

In plaats daarvan, en dit zullen we blijven herhalen, vragen we de bestraffing van de daders van de misdaden die men geheim wil houden en niet van degenen die ze ontdekken en publiceren!

(*) Vrede vzw is een actief lid van dit netwerk en droeg bij aan het opstellen van deze oproep!

Schermafbeelding 2019 05 02 om 10.51.45

Bron: https://www.vrede.be/nieuws/we-eisen-de-onmiddellijke-vrijlating-van-chelsea-manning-en-julian-assange