images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

PEERSMAN IN DS “Een rekening waar je niet op kunt rekenen”

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190429_04364501

“De enige conclusie die je kan trekken, is dat geen enkele partij budgettaire ruimte heeft gevonden om de komende vijf jaar bepaalde belastingen te verlagen, investeringen voor het klimaat te doen, noch om de koopkracht of minimumpensioenen te verhogen”.
Helaas heeft professor Peersman niet gekeken naar de voorstellen die ontbreken in de berekeningen van het Planbureau. Nochtans heeft iedereen kunnen lezen dat de meerwaardebelasting op aandelen die Spa voorstelt, door het Planbureau niet werd uitgerekend bij gebrek aan wiskundig model en data. Spa schrijft hierover: "Volgens eerdere berekeningen van de Hoge Raad van Financiën en de KU Leuven levert zo’n meerwaardebelasting gemiddeld 4 à 6 miljard euro per jaar op". Evenmin heeft het Planbureau nieuwe maatregelen op Europees niveau in rekening gebracht, nl de nieuwe taks op grote internetbedrijven, en het voorstel van de S&D fractie om multinationals minimaal 18% vennootschapsbelasting te doen betalen. Door deze hogere inkomsten voor de overheden zouden de begrotingtekorten en de staatsschulden wel degelijk afgebouwd worden – en dus niet door nog meer te schrappen in de sociale zekerheid, maar door hogere inkomsten.
https://www.s-p-a.be/artikel/doorrekening-planbureau-spa-prioriteiten-zijn-haal/


http://kathleenvanbrempt.be/europa/economie/multinationals-moeten-eindelijk-eerlijk-belastingen-betalen/

http://kathleenvanbrempt.be/europa/economie/net-sluit-zich-rond-postbusbedrijven/


http://kathleenvanbrempt.be/europa/economie/speciale-onderzoekscommissie-belastingfraude-nagelt-belgi-aan-de-schandpaal/


26/3/2019: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32109/tax-crimes-meps-want-eu-financial-police-force-and-financial-intelligence-unit


3/12/2018: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20718/meps-agree-on-new-rules-to-tax-digital-companies-revenues

Frank Roels