images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Hiroshima 6 augustus 1945

Het is schokkend! Dit afschuwelijk gebeuren kreeg minder aandacht in de media dan de voetbal.

De eerste atoombomaanval ter wereld, werd zeker niet alleen maar om een eind te maken aan de oorlog tegen Japan gebruikt. De nieuwe president Truman wou dringend een machtig wapen om de nieuwe politiek ten opzichte van de Sovjetunie kracht bij te zetten. Hoewel de chefs van de US-legerstaven weken voordien het standpunt deelden dat Japan al verslagen was en op het punt stond zich over te geven, stond Trumans besluit om de atoombom te gebruiken al vast, van na de eerste proefneming” in de verenigde staten van Amerika! Het kon worden gebruikt om een maximale druk uit te oefenen op de Sovjets. Strategisch gezien zou de bom Amerika’s strijdlustige diplomatie steunen.
(David Elstein &Louis Allen, in Geschiedenis van de tweede wereldoorlog uitg. De Standaard).

Niet te vergeten: Het aantal doden 306.545 mensen volgens Tosjikazoe Kase’s “Eclips van de rijzende zon”, waarin geschreven werd dat bij de oorspronkelijke doden niet de militairen inbegrepen werden. Er woonden ongeveer 400.000 mensen, en velen stierven ook nadien aan de stralingen.
Een tweede bom, deze keer een plutoniumbom (om zijn efficientie te beproeven op vraag van enkele geleerden uit Alamo), werd op 9 augustus boven de stad Nagasaki afgeworpen, er vielen meer dan 55.000 doden en 110.000 gewonden ! !

Nochtans was de militaire toestand van Japan al vele weken voordien hopeloos. Sinds maanden werd er op Japan iedere maand 40.000 ton bommen geworpen, 60 grote en kleine steden waren al verwoest.
Generaal Marshal was de mening toegedaan dat er alleen maar een Sovjet-oorlogsverklaring nodig was om de Japanners tot capitulatie te dwingen.
Generaal Eisenhower: vertolkte zowel wat de legerleiding als de militaire adviseurs van Truman betreffende de toestand eind juli 1945 dachten “ ik deelde hem mijn ernstige ongerustheid mee, ten eerste op grond dat Japan al was verslagen en dat het afwerpen van de bom volkomen onnodig was en ten tweede omdat ons land moest vermijden de wereldopinie te schokken. De inzet van dit wapen was niet meer nodig om Amerikaanse levens te redden. Japan was bezig om met zo weinig mogelijk gezichtsverlies zich over te geven”

Wat ook dit bevestigd, is dat alle boodschappen, van de Japanse regering om deze overgave te bereiken die werden verzonden naar hun gezant in Moskou om vredesgesprekken te beginnen, door de Amerikanen onderschept werden, en het was hen duidelijk dat Japan als enige gestelde voorwaarde had dat de stand van de keizer onaangetast zou blijven. Waarom was het dan noodzakelijk om toch nog de onmenselijke bom te gebruiken als het niet was om de wereld af te schrikken?
Nog in juli op de conferentie van de bondgenoten in Potsdam, sprak generaal Eisenhower een krachtig protest uit tegen het gebruik van dit wapen.
Het besluit om de bom te werpen was geen militair besluit, het was een politiek besluit. Om de invloed van de Sovjets in te dammen en de toekomstige politieke gesprekken in de wereld onder druk te voeren, hoewel daardoor meer dan 400.000 burgers moesten sterven .
Lees bovenstaande tekst nog eens langzaam en think twice!


Een herdenking vond plaats in Gent en in Brussel, daarover meer in www.lef-online.be


LEON