images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

De kernwapens moeten weg. We zijn er met z’n allen al jaren van overtuigd dat de kernwapens weg moeten en we hebben zelf al vaker een lezersbrief geschreven rond dit item, alleen wil dit wel eens in de onderste lade raken, want het juiste geschiedkundige momentum was blijkbaar nog steeds niet aangebroken. Er is ons al heel vaak hoop gegeven. Laat ons stellen dat we destijds dachten dat het positieve momentum er kwam met de herziening van het Non-Proliferatieverdrag, de herziening van het Strategisch Concept van de Navo en de toenmalige nationale druk van Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt. We dachten toen ook dat het momentum er gekomen was. We hoopten dat dit alles niet bij een veredelde lezersbrief  van onze parlementairen zou blijven, maar dat dit uiteindelijk een standpunt zou kunnen worden van de volledige regering+ oppositie. Ik herinner me die dag nog levendig. In de vredesbeweging hebben we allemaal hoop geput hieruit. Toen dezelfde dag kwam er ook nog een boodschap van onze toenmalige premier Yves Leterme die in bedekte eerder diplomatieke woorden stelde, dat zij de kernuitstap in NAVO-verband zouden beslissen. Iedereen werd geprezen voor hun politieke moed inzake het standpunt dat ze hadden ingenomen. Allemaal mooie intenties, maar helaas zonder de bijhorende daden... Vele kranten stelden dat het verdwijnen van de kernwapens op Kleine Brogel via de figuur van Obama dichter bij kon komen, maar we hebben ook de politieke wil nodig.

Onze eigen politici lieten al meerdere malen uitschijnen, tegen deze wapens te zijn, maar het juiste momentum te moeten aangrijpen om het te beslissen. Een bepaalde politicus stelde zelf dat hij een wetsvoorstel zou indienen om de kernwapens te laten verdwijnen. Maar wat stellen wij helaas vast... De realiteit van het feit dat deze kernwapens hier nog altijd liggen en dat ze zelfs vernieuwd zullen worden. Iets waar ik en veel andere mensen echt niet bij kan. Change is possible, Verandering is nodig...  Ik zit hier nu wel met heel veel bedenkingen…

Ik hoop dat al onze politici de laatste tijd hier geen holle woorden hebben gesproken. Ik hoop dat ze menen wat ze zeggen, zodoende dat hun stellingname ook in daadkracht wordt omgezet en dit zo vlug mogelijk. Ze hebben dan nu wel een brief geschreven naar het Amerikaanse congres, maar is dit dan een zoveelste stellingname... De zoveelste keer zeggen dat ze iets doen, maar helaas,  nog in de praktijk niet vastgesteld dat men een begin maakt van verwijdering van onze kernwapens. Neen. Onze mensen werden voor de domme gehouden, zelfs in het parlement werd tot het bekend maken van de modernisering via Kristensen Andersen er met geen woord over gerept. De daadkracht is mogelijk... Destijds herinner ik mij dat ook Leterme (zoals eerder aangehaald, zij het eerder in bedekte woorden) toen had gesteld dat hij de kernwapens in Kleine Brogel eigenlijk ook weg wou, maar dan op een andere en meer diplomatieke manier, wanneer anderen dat ook vinden. Ik kan hier niet meer tegen. Wanneer komen er terug politici die met ballen aan hun lijf hier tegen vechten? Als we dan horen dat onder diezelfde regering van destijds een geheim akkoord is gemaakt om onze kernwapens te vernieuwen. Dit alles onder de NAVO-vleugel. Dan vinden wij het jammer dat alle deze démarches, eigenlijk een ongelofelijke hypocrisie waren. Je openbaar uitspreken tegen kernwapens en ondertussen een geheim akkoord maken om deze te vernieuwen. Hoe lang houdt men ons nog voor de gek? Hoe lang zal dit nog duren?  We hebben dus al Christendemocraten, Liberalen, Socialisten en Groenen die deze kernwapens weg willen, ook binnen de N.VA en Vlaams Belang zijn er stemmen die stellen dat we dit geld ook voor iets anders kunnen gebruiken. Ik hoop dat iedereen op dit vlak unaniem de wil van de bevolking wil vertolken.

Om te tonen dat het onze politici echt menens is, vraag ik zo vlug mogelijk een beslissing van onze regering en een daaropviolgende stemming in het federaal parlement over dit item en hoop ik dat het resultaat de overgrote meerderheid van de mensen tegen deze wapens weerspiegelt. Nog niet zo lang geleden haalde ik met klimaat –en vredesactiegroep Pimpampoentje in een 10-tal uur tijd op wekelijkse markdagen in Torhout, Diksmuide en Koekelare zeer makkelijk 1000-handtekeningen op tegen deze kernwapens. Het leeft dus echt bij de bevolking. Weinig tegenstand tegen wapens die alleen maar burgerslachtoffers zullen maken. We zijn toen ook klacht gaan indienen bij de lokale politie tegen deze kernwapens.  Het is maar om te zeggen dat dit alles echt wel leeft bij onze bevolking.  Als deze stemming er komt en een positief resultaat meebrengt, is dit het mooiste signaal voor de wereld. Voor mensen die binnen onze parlementaire assemblee iets te zeggen hebben, is dit een koud kunstje om deze vraag te laten stellen. Ik vraag het dan ook aan “be(l) (r)eidvolle” politici om hierin stelling te willen nemen en dit zo op de politieke agenda te willen zetten. Niet de zoveelste veredelde lezersbrief is nodig, niet de zoveelste gespierde verklaring, maar daden om deze weg te krijgen.

Net zoals de strijd tegen wapens met verarmd uranium dienen we met ons land verder het ethisch en moreel leiderschap op te eisen. Dat hebben we destijds fantastisch gedaan inzake deze wapens met verarmd uranium en de financiering daarvan waar ons land het eerste land ter wereld was die op dit vlak een wet heeft tegen wapens met verarmd uranium.

Laat België a.u.b. verder geschiedenis schrijven op de wereldarena. Yes, we ban, maar laat ons beginnen bij ons eigen politici die nu verder moeten gaan dan gespierde woorden en veredelde lezersbrieven, laat ons zelf een voorbeeld zijn en zo anderen inspireren om ons voorbeeld te volgen. Mail onze federale ministers en parlementairen massaal... Elke week opnieuw, ook dat hoort bij Kleine Brogel 365, elke actie loont.

Vanaf nu kondigen we de Kleine Brogel 365 aan, dat wil zeggen dat we overal mensen oproepen om naar deze kanker in Kleine Brogel te komen, naar deze kanker te komen om je ongenoegen te uiten tegen deze kanker. De mensheid moet hiervan genezen. We moeten lawaai maken en blijvend lawaai maken. Om van de trein der traagheid inzake het bannen van deze wapens een tgv te maken. Nu voelen we plots dat we aan de vooravond staan van een wereld die in een versnelling hoger komt en waarvan zijn bevolking al heel lang klaar is om een kernwapenvrij land te worden... Laat ons dit hopen en dit uit het diepste van ons hart. Laat ons hopen dat de hypocrisie mag stoppen en dat het geld voor de vernieuwing van de kernwapens gebruikt wordt voor de definitieve ontmanteling van deze kernwapens. Definitief.

Om onze eis kracht bij te zetten, vraag ik aan iedereen om zijn potten en pannen te nemen en lawaai te blijven maken op Kleine Brogel. Organiseer met vrienden een kleine actie en mail uw foto's achteraf naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." target="_blank">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. + een kleine beschrijving van jullie actie en jullie ervaringen.  Durf actie te voeren, durf mee te werken aan een kernwapenvrije wereld.

Andy Vermaut - 5 november 2013