190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

(Vooruitgroep - 15 mei 2013)

'Wil het ACW politiek relevant blijven, dan zal het afstand nemen van centrum-rechts en een strategische medestander worden van de linkse democratische stromingen in dit land.'

Lees meer...

(Marc Cosyns - 7 mei 2013)

Is het niets logisch dat ouders er alles voor over hebben dat hun kind zou genezen/ overleven? Anno2013 is het de morele regel geworden dat ouders het niet toelaten dat hun kind sterft van een ziekte. Ook cultureel-maatschappelijk wordt dit niet meer getolereerd. (In tegenstelling tot het doden van kinderen in verkeersongevallen, maar dat is een ander ethische discussie? )

Lees meer...

(Frank Roels, Emeritus hoogleraar UGent)

Farmabedrijven rechtvaardigen de hoge verkoopprijs van nieuwe geneesmiddelen door de kosten van de ontwikkeling ervan. Deze PR tactiek wordt overgenomen door de meeste publicisten en zelfs professoren, die echter niet hebben nagegaan WIE de kosten betaald heeft voor het wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer...

(De Vooruitgroep - 1 mei 2013)

In dit Nieuwe Vlaanderen mag onze aandacht als kiezer niet gaan naar onze toekomst als werkloze, zieke, gepensioneerde,... Neen, de aandacht moet uitgaan naar onze toekomst als Vlaming, punt uit.

Lees meer...

(Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, coördinator FAN, voorzitter Democratie 2000)

Toen Ronald Reagan zijn filmcarrière na de Tweede Wereldoorlog in het slop zat trad hij in dienst van General Electric. Met zoete praatjes over verwarming en verlichting drong hij miljoenen Amerikaanse gezinnen binnen via de opmars van de huisbioscoop. Diezelfde Reagan zou later de Amerikaanse energiemarkt totaal liberaliseren waardoor zijn oude bazen de ongebreidelde winsten van de neoliberale revolutie konden optimaliseren. Zijn Britse evenknie Maggie Thatcher zou intussen de nationale energiesector “ongenadig aan spaanders hakken” en de “kruistocht voor het volkskapitalisme” voltooien.

Lees meer...

(door Pater Daniël Maes o.praem., Postel-Mol – monasterium Mar Yakub, de Orde van de eenheid van Antiochië, Qâra, Syrië)

Open brief aan de heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad

Excellentie, de huidige aanval van Europa op Syrië is mensonwaardig. Het lijden van het Syrische volk is een steeds luidere schreeuw om hulp. Stop de waanzin! Het is genoeg geweest. Europa moet opnieuw gegrondvest worden op de authentieke fundamenten van de universele menselijke waarden. Zonder deze waarden heeft Europa geen zin en geen toekomst. Dan is het alleen nog maar in staat om Syrië nog meer mee te verwoesten. Europa: geen Euro zonder Pa. Wanneer u wilt meewerken om hierin een positieve ommekeer te bewerken en zo meehelpt de lijdensweg van het Syrische volk te beëindigen, verdient u de naam van tweede vader van Europa of ‘her stichter’ van Europa, wat ik u van harte toewens. Zo niet, kunt u helaas geen menswaardig politicus genoemd worden, laat staan een christen.

Lees meer...

(Door Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen)

Even was het wereldnieuws. Bijna zo belangrijk als de voorbije Pausverkiezing en het proces Kim De Gelder. De koppen in de modale pers logen er niet om: 'Datalek legt geldstroom naar belastingparadijzen bloot'; 'Superrijken sluizen duizenden miljarden weg'; 'Lek leidt mogelijk tot schokgolf in financiële wereld'.

Lees meer...

De ongelijkheid wordt nog maar eens bevestigd! De 10 procent rijkste Belgische gezinnen zijn goed voor 44 procent van het totale nettovermogen van ons land en voor 36 procent van het totale inkomen. Dat blijkt uit een enquête van de Europese Centrale Bank waaraan de nationale banken meewerkten. Deze ongelijkheid wordt in stand gehouden door het Belgische belastingsysteem dat inkomens uit arbeid zwaar belast en inkomens uit kapitaal en vermogen ontziet.

Lees meer...

Om ons land volgens de Europese afspraken budgettair in evenwicht te houden, beëindigde de regering-Di Rupo haar begrotingscontrole met een nieuw pakket van 500 miljoen euro besparingen en van 370 miljoen belastingverhogingen. Volgens de regering zou geen enkele maatregel de bevolking raken! Oppervlakkig bekeken kan dit wel waar zijn, maar laten we niet vergeten dat sinds de regering-Di Rupo het land bestuurt, al voor 18,9 miljard euro aan besparingen en nieuwe lasten zijn opgelegd.

Lees meer...

Het nieuwe reddingsplan voor Cyprus overstijgt in brutaliteit al wat Europa al aan zuidelijk Europa heeft opgelegd.

Lees meer...