20200221 Buttom 3 bewerkt                                 Meer info...

white sheet action 2020                              More...

(Marc Cosyns - (eerder verschenen in De Standaard op) 14 juni 2014)

Het gemak waarmee verpleger-diaken Ivo P. werd schuldig verklaard, zijn privacy geschonden en zijn familie gebroodroofd, Marc Cosyns vindt het hemeltergend. Met een portie geschiedenis als werktuig en eigen ervaringen als bouwsteen, trekt hij een standbeeld op voor ‘de verpleegkundige’. ‘Verpleegkundigen moeten meer gehoord worden in het debat over stervensbegeleiding.'

Lees meer...

(D19-20 - 28 mai 2014)

Un 'sommet d’affaires' rassemblant des dirigeants d’entreprises multinationales s’est réuni jeudi dernier avec les des hommes politiques européens de premier plan au Palais d’Egmont à Bruxelles. Sur l’ordre du jour figuraient des questions telles que la politique d’austérité à tenir afin de sauver l’euro et la négociation sur un accord de libre-échange transatlantique (TTIP) pilotée par le commissaire européen Karel De Gucht. En quelques minutes, ce bout de terrain habituellement paisible de Bruxelles s’est transformée en une zone militarisée et 300 (!) manifestants pacifiques souhaitant plus de transparence quant au TTIP ont été traités comme des criminels et arrêtés arbitrairement.

Lees meer...

(Chris Serroyen - (eerder verschenen op DWM op) 30 mei 2014)

Ondanks de vele meningsverschillen tussen werkgevers en werknemers op de Internationale Arbeidsconferentie, in het bijzonder over het stakingsrecht, werd donderdag dan toch een akkoord bereikt over een lijst van 25 landen die eventueel spitsroeden moeten lopen voor overtreding van IAO-normen: van Bangladesh tot de Verenigde Staten. Met ook drie landen van de Europese Unie op de lijst: Griekenland, Portugal en Kroatië.

Lees meer...

(Francine Mestrum - 29 mei 2014)

De gekste dingen lees je dezer dagen weer over 'Europa'. Nu hebben deze verkiezingen weliswaar nooit eerder geziene resultaten opgeleverd, maar tegelijk blijft het toch belangrijk om te proberen een algemeen beeld te schetsen en te proberen er politieke besluiten uit te trekken. Er kunnen tegenstrijdige conclusies worden getrokken uit 25 mei.

Lees meer...

(Erik Demeester - (eerder verschenen op vonk.org op) 28 mei 2014)

De regeringspartijen houden over het algemeen stand, ondanks lichte schade. Hun stemmenverlies leidt ook niet altijd tot minder zetels. Dit resultaat zal natuurlijk door de partijen van de regerende tripartite gezien worden als een vrijgeleide voor de voortzetting van hun beleid van soberheid en het afwentelen van de crisis op de bevolking. De grote verliezers zijn het Vlaams belang langs Vlaamse kant en Ecolo in het Franstalige landsgedeelte. De partij van Dewinter verschrompelt en zet hiermee de steile neerwaartse trend verder. De stemmen van het Vlaams Belang zijn massaal gemigreerd naar de partij van Bart De Wever. Ecolo wordt niet meer gesmaakt in Brussel en Wallonië en verliest tot twee derde van haar zetels.

De electorale doorbraak van de PVDA/PTB-GO met acht zetels, waarvan twee in het federale parlement, is historisch. Het is sinds 1985 geleden dat er nog verkozenen links van de sp.a en de PS zetelen in de parlementen. Deze uitslag wijst naar een duidelijke maatschappelijke trend in de volkswijken en in de arbeidersbeweging. Deze kleine maar significante radicalisering naar links is al een tijdje merkbaar. De peilingen duidden dit al een tijdje aan. Deze verkiezingen hebben hieraan gestalte gegeven in Wallonië (waar de PTB-GO nu de vijfde partij is van de regio) en in Brussel. In een veel moeilijkere politieke omgeving met een rechtse overheersing heeft de PVDA de zetel in Antwerpen op 2.000 stemmen na niet kunnen halen. Verkeerd zou zijn te denken dat diezelfde trend naar links niet zou bestaan in Vlaanderen omdat de PVDA in Antwerpen naast de zetel grijpt.

Lees meer...

Commentant les résultats des élections européennes, la Secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES), Bernadette Ségol, a déclaré:

Lees meer...

In vele Europese landen net als in de VS groeit het protest van maatschappelijke organisaties, vakbonden, boeren, burgers en sommige politici tegen het op handen zijnde TTIP. Maar dat is aan dovemansoren gericht.

CEO's van multinationale ondernemingen kwamen met Europese toppolitici bijeen in het Brusselse Egmontpaleis tijdens een 'Business Summit'. Op de agenda stonden thema's als het besparingsbeleid om de euro te stabiliseren, en de onderhandelingen van Europees commissaris Karel De Gucht over een Trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag (TTIP). Prompt veranderde een stukje Brussel in een gemilitariseerde zone en werden 281 (!) vreedzame manifestanten behandeld als criminelen en willekeurig op hardhandige wijze gearresteerd.

Lees meer...

(Wiebe Eekman - mei 2014)

De BBL legde 10 thema’s voor aan de PVDA, net zoals aan de CDV, NVA, VLD, Groen en SPA. Lees wel het perscommuniqué van de BBL en niet enkel hun misleidend overzicht tabelletje met duimen naar boven en duimen naar beneden. Die tabel walst genadeloos over alle keuzenuances.

Lees meer...

(Guido Deckers - 14 mei 2014)

"Gezien de vele grote bedrijfssluitingen hoop ik dat iedereen ondertussen door heeft dat onze concurrentiekracht wel een probleem is en onze loonkosten een grote handicap vormen. De lasten op arbeid zijn te hoog, daar moet iets aan gedaan worden." Dat was één van de antwoorden die econoom Geert Noels in het weekblad Knack gaf op de vraag waar de politiek, na de verkiezingen van 25 mei 2014, mee bezig moet zijn.
Velen volgen hem hierin, maar de realiteit is wel genuanceerder! De loonkost is niet voor iedereen zwaar en het is nog maar de vraag of sluitingen altijd te maken hebben met de loonkost. Gezien Geert Noels het heeft over ‘grote’ bedrijfssluitingen dacht ik onmiddellijk aan Ford Genk. Is de sluiting van dit bedrijf, waardoor in de provincie Limburg 10.000 jobs verdwijnen, een gevolg van de hoge loonkosten? Heeft men van overheidswege te weinig gedaan om het bedrijf hier te houden?

Lees meer...

(Robert Falony - 13 mai 2014 (http://osons.le.socialisme.over-blog.com/)

Les médias opposent globalement les 'partisans de l'Europe' aux  'eurosceptiques'.  Un autre schéma s'impose. L'Europe dont ils parlent est celle des gouvernements adossés sur le grand capital et les marchés financiers. Ce n'est pas une Europe fédérale, mais intergouvernementale. Ce n'est pas celle des peuples, qui s'en détournent.

Lees meer...