Affiche NLDS Belgie 2020 lage kwaliteit

(Michel Vanhoorne - 5 december 2013)

De mediahype over het al dan niet kosjer zijn van de relatie Van de Lanotte met Electrawinds lijkt mij maatschappelijk minder belangrijk dan de vraag of Electrawinds al dan niet failliet gaat. Indien Electrawinds failliet gaat, is het een zaak van slecht beheer, of is er iets meer aan de hand?

Lees meer...

(André Gonsalis - 2 december 2013)
Confederalisme is een term waar de rechtse partijen in Vlaanderen ons al jaren mee om de oren slaan. Het vreemde is dat niemand precies weet wat de term nu betekent. Van een federalisme waarbij de klemtoon bij de gewestregeringen ligt, zoals in de staatshervorming die de regering Di Rupo aan het doorvoeren is tot… ja tot wat? De splitsing van België? Het vreemde is dat ook de N-VA, toch de kampioen in dit thema, hierover geen standpunt had. Daar is nu verandering in gekomen met de voorbereidende tekst voor het congres dat ze van 31 januari tot 2 februari zullen houden.

Lees meer...

In de beginselverklaring die de SP.A op haar congres van 7 december 2013 als leidraad zal hanteren staat geschreven: "Ook in de 21ste eeuw geldt voor ons dat stijgende welvaart en vooruitgang pas betekenis hebben wanneer zij de vrijheid en het welzijn van iedereen vergroten. Het goed leven is geen voorrecht, het komt toe aan iedereen."  Opmerkelijk is dat de SP.A er in de persoon van Karin Temmerman nu voor kiest om een wetsvoorstel in te dienen dat inzet op een sneller en kordater kunnen ingrijpen op het kraken.

Lees meer...

(Vonk.org - 22 november 2013)

Twee arbeiders, van de onderaannemer Team Industrial Services, het voormalige Leak Repairs, die een lek herstelden in de Antwerpse raffinaderij van Total kwamen om bij een ontploffing midden november. De precieze oorzaak is nog niet gekend.  Wel is duidelijk dat veel collega’s geschokt en verontwaardigd zijn.

Lees meer...

(Vonk.org - 26 november 2013)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 december is (de campagne van) speculatie, achterhouden van goederen, woekerhandel, prijsverhogingen en sabotage van de economie sterk toegenomen. De Venezolaanse regering van president Maduro heeft aangekondigd dat er een 'vertraagde staatsgreep' in gang gezet werd. De inflatie op jaarbasis bedraagt 74% en de schaarsheidsindex staat op een recordcijfer van 22%.

Lees meer...

Pieter Teirlinck (Vrede vzw), Annemarie Gielen (Pax Christi), Roel Steynen (Vredesactie), Samuel Legros (CNAPD) - 15 november

Afgelopen september was onze premier Elio Di Rupo aanwezig bij de opening van de 68ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij hield er een bevlogen speech over de verschrikking van de chemische wapens die gebruikt werden in België tijdens de eerste wereldoorlog en haalde scherp uit naar het gebruik van chemische wapens in Syrië.
Bij de jaarlijkse opening van de Algemene Vergadering komen niet alleen staats- en regeringsleiders aan het woord, maar worden er ook een aantal resoluties neergelegd ter stemming. Zo ook een resolutie die oproept om te beginnen met onderhandelingen die moeten leiden tot een internationaal verdrag dat kernwapens verbiedt, naar analogie met de internationale verdragen inzake chemische en biologische wapens. Verdragen die België ondertekende en ratificeerde. Verdragen waar de premier ook graag naar verwees tijdens zijn speech in New York.

Lees meer...

(Vera Dua - 15 november 2013)

In verband met de op handen zijnde erkenning van hofleveranciers, stuurt Vera Dua, voorzitter van Bond Beter Leefmilieu een open brief aan koning Filip.

Lees meer...

(Marc Van Montagu - 12 november 2013) 

Reactie van Marc Van Montagu op open brief van Lieven De Cauter (bijgevoegd onderaan de tekst)

Lees meer...

(Jan Hertogen - 13 november 2013)

Taxi Hendrix, taxi-lobby en Sp.a halen hun slag volledig thuis: ondersteuning door gemeente, provincie, OCMW, voorziening is 'overcompensatie' en komt in aftrek van de betoelaging. Wie nog gehandicaptenvervoer 'subsidieert' ziet z'n inspanning omgezet in een prijsverhoging voor de gehandicapten.

Lees meer...

(Guido Deckers - 14 november 2013)

Stel je eens voor dat de voorzitters van de vakbonden een oproep lanceren om haar leden te helpen belastingen te ontwijken. De reacties in de media zouden gepaard gaan met een extra bijlage! Maar Karel Van Eetvelt lukt het om vrij ongeschonden deze uitspraak te lanceren.

Lees meer...