KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

(Guido Deckers (nationaal ACV-propagandist voor het thema fiscaliteit) - 1 oktober 2014)

De Belgische werkgeversorganisatie VBO is de kritiek beu dat de ondernemingen te weinig belastingen betalen. Voor de tweede keer op rij komen ze met een studie naar buiten, die aantoont dat de bedrijven de schatkist voor miljarden spijzen. In een onlangs verschenen studie berekenden ze dat de bedrijven jaarlijks 70 miljard euro in de Belgische schatkist storten. Hoe komt men aan dit bedrag? Door niet meer te focussen op de vennootschapsbelasting, maar op de toegevoegde waarde. Bedrijven zouden er alle belang bij hebben de discussie te verschuiven naar het aandeel van hun toegevoegde waarde dat ze afdragen aan de overheid. Daaruit zou blijken dat de ‘lasten’ die bedrijven moeten betalen hun grens echt wel hebben bereikt. Het zijn vooral de ‘werkgeversbijdragen’ aan de sociale zekerheid die een belangrijk deel van de toegevoegde waarde zouden afromen.

Lees meer...

(Wouter De Vriendt - eerder verschenen in De Morgen op 29 september 2014)

Weinig beslissingen zijn zo moeilijk als de beslissing om deel te nemen aan een oorlog. Het gaat immers om leven en dood, zowel voor de militairen die we uitsturen als voor de bevolking van de plekken die we bombarderen. Een debat over oorlog en vrede verdient nuance en voorzichtigheid, meer dan tromgeroffel en simplisme. En als op het einde de twijfel blijft knagen, is dat misschien niet eens zo erg.

Lees meer...

Saleh Muslim, covoorzitter van de PYD (Democratische Eenheidspartij), de grootste politieke partij uit Rojava (Koerdische regio’s in Syrië) heeft een dringende noodoproep de wereld ingestuurd om zo snel mogelijk op te treden om een genocide te voorkomen op de bevolking van Kobani.

Lees meer...

(Yamilla Idrissi - (eerder verschenen in DS op) 23 september)

Maar een op de vijf allochtone jongeren volgt hoger onderwijs. Een afspiegeling van de maatschappij is de aula dus allerminst.

Lees meer...

(eerder verschenen in Knack op 29 september)

Deze week neemt Europa opnieuw plaats aan de onderhandelingstafel voor een verregaand handels- en investeringsakkoord in diensten, genaamd 'TISA'. Vooraanstaande Belgische gezondheidsactoren zijn verontwaardigd over de ondemocratische wijze waarop de onderhandelingen plaatsvinden en vinden ieder akkoord dat belangrijke risico's inhoudt voor de volksgezondheid en de publieke beleidsruimte voor gezondheid, onaanvaardbaar.

Lees meer...

La Ville de Bruxelles s’inquiète des conséquences possibles au niveau local de l’accord de libre échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis dont les négociations sont en cours. Son conseil communal l’a fait savoir lundi soir dans une motion votée à l’unanimité moins une abstention.

Lees meer...

(Patrick Humblet)

Voor de verkiezingen van mei was er enige commotie toen een wisselmeerderheid van liberalen, christendemocraten en NV-A, het wetsvoorstel van MR-senator Bellot goedkeurde waardoor minimale dienstverlening o.a. bij de NMBS mogelijk zou worden. Volgens insiders lag het voorstel onlangs op de federale onderhandelingstafel en werd het zonder enig probleem goedgekeurd. De kans is echter vrij groot dat dit maar het voorspel is. The worst is yet to come.

Lees meer...

Sorry voor het taalgebruik, maar een topwetenschapper heeft ons net gewaarschuwd dat we allemaal "genaaid" zijn als gigantische hoeveelheden methaangas vrijkomen uit de arctische toendra door opwarming van de aarde. De VN weet dat er meerdere van dit soort catastrofale klimaatbedreigingen zijn waar we mee te maken kunnen krijgen, en brengt wereldleiders naar New York voor een belangrijke wereldtop over deze mondiale noodsituatie.

Lees meer...

(Agnès Rousseaux - 25 août 2014)

C’est un accord commercial dont presque personne ne parle, négocié dans l’opacité la plus totale. 50 pays, parmi les plus fervents défenseurs de la libéralisation, discutent en ce moment de l’ouverture du « marché des services » à la concurrence internationale. Éducation, santé, transports, télécommunications, services financiers... Tout est sur la table des négociations. Sans que les citoyens ou parlementaires aient leur mot à dire. Les négociateurs – soumis à la forte pression des lobbys – étaient récemment à Genève pour le 7e round de ces pourparlers internationaux, qui pourraient gravement menacer les services publics et les tentatives de régulation du secteur financier. Enquête.

Lees meer...

Les drones sont utilisé pour des exécutions sommaire, terrorise les populations et violent les droits démocratiques. Un groupe d'action détaille pourquoi nous devont nous y opposer. Il lance l'appel suivant.

Lees meer...