Artboard 1 1001                              Meer info...

logo                                 Meer info...

Affiche NLDS Belgie 2020 lage kwaliteit

(Sara Willems en Jan De Maeseneer)

Een recente studie van de Christelijke Mutualiteiten bevestigt nog maar eens de ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg. Ondanks goed bedoelde maatregelen stelt de CM vast dat mensen met een leefloon zorg uitstellen. Het is dringend tijd voor actie om tot een fundamentele oplossing te komen, op meerdere terreinen.

Lees meer...

(Michel Vanhoorne - 12 september 2013)

Het artikel van Vincent Scheltjens 'Versnipperd links, een terugblik' (Aktief, 2-2013) is een verdienstelijke poging om een specifiek kenmerk van de politieke geschiedenis van dit land te documenteren. Het schiet echter m.i. op een aantal belangrijke punten tekort: 1) een aantal belangrijke pogingen tot samenwerking ter linkerzijde worden niet vermeld, 2) op de redenen die tot de mislukking van de diverse initiatieven geleid hebben, wordt niet ingegaan en 3) politiek wordt beperkt tot partijpolitiek. Bewegingen die linkse samenwerking beogen (en realiseren!) komen niet aan bod.

Lees meer...

(Vincent Scheltiens - april 2013)

De geschiedenis van de linkerzijde zou moeiteloos geschreven kunnen worden als een aaneenschakeling van twisten, breuken en afsplitsingen. Kortom: verdeeldheid en versnippering. Utopisten versus wetenschappelijke socialisten, anarchisten versus marxisten, socialisten versus communisten, reformisten versus revolutionairen…

Lees meer...

(Frank Roels - 8 september 2013)

Liberaal boegbeeld in het Europees Parlement Guy Verhofstadt deed een dramatische oproep, om Europa te behoeden voor een “Japanse winter”, d.w.z. een lange periode van economische stagnatie, zonder significante daling van de werkloosheid (DM, 7/9). Maar zijn diagnose van de oorzaken van die crisis is fout, en ook zijn remedies.

Lees meer...

Chers frères et sœurs, bonjour !
Chers frères et sœurs, je voudrais me faire aujourd’hui l’interprète du cri qui monte de toutes les parties de la terre, de tous les peuples, du cœur de chacun, de l’unique grande famille qu’est l’humanité, avec une angoisse croissante : c’est le cri de la paix ! Et le cri qui dit avec force: nous voulons un monde de paix, nous voulons être des hommes et des femmes de paix, nous voulons que dans notre société déchirée par les divisions et les conflits, explose la paix ; plus jamais la guerre ! Plus jamais la guerre ! La paix est un don éminemment précieux, qui doit être promu et préservé.

Lees meer...

(Pierre Verhas - 31 août 2013)

Nos lecteurs savent que ma position sur le voile islamique est claire. Je suis opposé à son interdiction dans les écoles secondaires, supérieures et dans les établissements publics, car je considère qu’elle est une atteinte à la liberté de conscience.

Lees meer...

Het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis (www.avg-carhif.be) bewaart en ontsluit archieven en andere documenten in verband met vrouwenemancipatie en de vrouwenbeweging in België. Het zet ook regelmatig publieksprojecten op rond gendergeschiedenis (zie bijv. www.gendergeschiedenis.be). Onze tweetalige vzw, gevestigd in Brussel, zoekt een voltijdse medewerk/st/er (bachelorniveau) voor onbepaalde duur.

Lees meer...

(Pieter Teirlinck)

Stel: de regeringen maken hun beloftes hard inzake het voorkomen van catastrofale klimaatsverandering en beslissen om zich op bindende wijze te engageren om een globale temperatuurstijging van meer dan 2 graden Celsius te voorkomen. Een dergelijk (hoognodig) klimaatakkoord impliceert een strikte wereldwijde limitering van de uitstoot van CO2-broeikasgassen. Dat wil concreet zeggen dat een zeer groot deel van de fossiele brandstoffen niet meer opgestookt zouden mogen worden. Olie-, gas- en steenkoolbedrijven (de koolstofindustrie) zouden hun voorraden bijgevolg in de grond moeten laten zitten, wat de miljardeninvesteringen in deze sector bijzonder verlieslatend maakt.

Lees meer...

Pas d’hypocrisie: ce qui s’est passé au Caire le 3 juillet est un coup d’Etat militaire, même adossé sur un mouvement populaire démocratique. Et son mérite est de porter un coup d’arrêt à la montée d’un islamisme politique qui dénature la « révolution arabe », parce que la théocratie est par nature incompatible avec la démocratie.

Lees meer...

(Guido Deckers - 21 juli 2013)

Naar jaarlijkse gewoonte werd op 21 juli, de nationale feestdag, het Groot Podium bij Sint-Jacobs in Gent even vrijgemaakt voor de uitreiking van de Prijs voor de Democratie en de Prijs Jaap Kruithof. De 22e Prijs voor de Democratie ging naar Netwerk Tegen Armoede en Manuel Chiguero. De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en de Beweging Recht op Wonen werden gelauwerd met de vijfde Prijs Jaap Kruithof.
De Prijs voor de Democratie wordt steeds overhandigd door de winnaar van het vorige jaar en deze was het Financieel Actie Netwerk (FAN). In naam van het FAN mocht ik volgende speech houden en de prijs overhandigen.

Lees meer...

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50