KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Naar aanleiding van de aangekondigde nieuwe besparingen geven de vakbonden van het VRT personeel, in een kort maar stevig geargumenteerd document, antwoord op 15 veel gestelde vragen over het maatschappelijk belang van de publieke omroep.

Lees meer...

(Jan Van Wijngaerden -  (eerder verschenen in 'Tribune', het ledenblad van ACOD, in) september 2014)

ACOD Gazelco pleit al lang voor het ontwikkelen en invoeren van een rationeel nationaal energiebeleid (elektriciteit en aardgas), opdat we zeker zouden zijn van de bevoorrading, de energie-onafhankelijkheid en met oog voor alle mogelijke economische en sociale belangen. Het ABVV, in samenwerking met onder andere ACOD Gazelco, ontwikkelde hierover een visietekst, die ook diende als vakbondsstandpunt bij de recente verkiezingen. Het ABVV eist voor de sector van gas en elektriciteit enkele cruciale zaken.

Lees meer...

Honderdduizenden Iraakse burgers zijn hun huis ontvlucht uit angst voor de terreur van IS. Amnesty International eist met een petitie een gecoördineerde internationale actie om deze burgers te beschermen.

Lees meer...

(Slavoj Žižek (theguardian.com - vertaald voor Attac Vlaanderen door Inge De Vriendt))

Eenieder die wil vechten voor emancipatie mag niet bang zijn religie en cultuur naderbij te bekijken.

Lees meer...

Dans le cadre des efforts déployés en prévision des négociations critiques de l’ONU sur le climat, qui se tiendront l’année prochaine, à Paris, l’ONU accueillera à l’occasion des sessions de l’Assemblée générale, le 23 septembre, un Sommet d’un jour consacré au climat.

Lees meer...

Tom Sauer - (eerder verschenen in De Standaard op) 1 september 2014

De aankoop van de eeuw is vlot gegaan. Veertig gevechtsvliegtuigen voor vier-, of vijfduizend miljoen euro, en dit in een tijd van besparingen. Geen haan die er naar kraait. Onze minister van Defensie, daarin gesteund door zijn oppergeneraal, stelt dat een leger zonder gevechtsvliegtuigen gelijkstaat met het opdoeken van het leger. Er wordt gewezen op de talrijke conflicten die onze wereld momenteel teisteren, en klaar is Kees. De aanstormende regering nam weliswaar enkel de principiële beslissing. Ocharme de minister van Financiën die over vier jaar mag van start gaan.

Lees meer...

(Jef de Loof - september 2014 (redactioneel Vredeshuiskrantje nr. 148))

Ik was nu echt zinnens even te wachten met de zoveelste waarschuwing voor de grootste ramp die onze mensheid bedreigt maar door sommigen opnieuw afgewimpeld wordt omdat ze nog gekluisterd zitten aan het oude gedateerde internationale politieke spel tussen de grootmachten op zoek naar de wereldmacht. Een spelletje dat al duizenden jaren bewezen heeft geen oplossing te bieden, maar altijd meer doden en ellende te veroorzaken.

Lees meer...

On comprend mieux maintenant pourquoi l'’OTAN ne s’est pas dissoute en 1991, après le démantèlement de l'’Union Soviétique et la dissolution du Pacte de Varsovie: les buts de l’'OTAN n’avaient rien de défensif contre le soi-disant ogre communiste. Le but de l'’OTAN a toujours été de sauvegarder les intérêts économiques, financiers, politiques, des grandes puissances occidentales et de leurs états vassaux.

Lees meer...

De regeringsonderhandelaars hebben beslist om nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te kopen. Voor dit oorlogstuig moet de belastingbetaler 6 miljard euro ophoesten. Aan de andere kant plant de komende regering 17 miljard aan besparingen en nieuwe belastingen. Het zijn niet de grote vermogens en de ondernemers die dit moeten ophoesten, maar de werknemers en werklozen. Onze regeringsonderhandelaars zijn blijkbaar bereid om een sociaal bloedbad te organiseren om 40 peperdure gevechtsvliegtuigen aan te kopen. Dit om de NAVO terwille te zijn.

Op 4 en 5 september vindt in Wales een NAVO-top plaats. De Europese lidstaten staan onder druk om de defensiebudgetten te verhogen. De internationale vredesbeweging is present om de publieke opinie er op te wijzen dat deze oorlogsmachiene moet gestopt worden. Meer dan ooit moeten we ontwapenen om te ontwikkelen.

In deze nieuwsbrief onze standpunten en twee dossiers: 1. De toekomst van het Belgische leger en de gevechtsvliegtuigen; 2. De NAVO, instrument voor Geostrategische belangen.

De vredesbeweging is broodnodig en rekent op uw steun. U kan Vrede vzw steunen met een eenmalige gift op Triodosrekening IBAN BE26 5230 8032 1129 op naam van Vrede vzw, Dok Noord 4E003, 9000 Gent of middels een permanente opdracht! Uw geld is goed besteed! Dank!

De evolutie van de zorg.

Een evolutie die uitgehold wordt door besparingen en bezuinigingen.

En steeds meer gedomineerd door marktprincipes.

Marktprincipes?

Markten kennen slechts 1 principe: winstaccumulatie.

En die winsten gaan voor de zorg.

Het gaat wel om mensen.

Onze ouders en grootouders.

En later wij zelf. Onze kinderen en kleinkinderen.

Het wordt tijd voor witte woede (en als het even kan ook een beetje rode woede).

Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen) - 29 augustus 2014