190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Werkgeversorganisaties, de meeste economen en neo-liberaal denkende politici herhalen het als een mantra: België heeft een loonkostenhandicap! Het liefst zou men willen komaf maken met het indexmechanisme, maar er is meer! Zij die vinden dat de loonkosten in België te hoog zijn, hebben het voornamelijk over het deel van de totale loonkost dat naar de sociale zekerheid gaat.

Lees meer...

Beweging” is een groepering militanten van de Christelijke arbeidersbeweging die opkomen voor een strijdbare en politiek onafhankelijke christelijke arbeidersbeweging.

Lees meer...

Sociaal gezien het meest nare nieuws van de voorbije week, betreft de sluiting van Ford Genk en nog enkele andere bedrijven. Met in totaal meer dan 10.000 mensen die op enkele dagen tijd in dit land hun job verloren. Weggesaneerd vanuit een buitenlands hoofdkantoor.

Lees meer...

Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 50 jaar voor werknemers Ford Genk. Gezien de omstandigheden, het beste dat we al eerst kunnen doen.

Lees meer...

Het artikel over de rakettencrisis (opinie : op de rand van de afgrond) is niet helemaal juist, meer bepaald het laatste stuk NVDR . Dit kan best wat verfijnd worden.

Lees meer...

Le poison de la « bonne guerre » se répand à nouveau dangereusement dans la population, y compris dans le mouvement de la paix et les partis progressistes en Belgique.

Lees meer...

 

 

President Kennedy, nog in kamerjas, werd om iets voor negen uur s'ochtends door zijn veiligheidsadviseur op de hoogte gebracht dat de Sovjet-Unie in het geheim kernwapens aan het installeren waren in Cuba, de achtertuin van de VS. De volgende 13 dagen was het beven en bibberen. Nooit stond de wereld dichter bij een atoomoorlog dan exact 50 jaar geleden.

Lees meer...

De klaagzang van een deel van de Belgische ondernemingswereld is bij momenten aandoenlijk, maar bovenal tragisch misplaatst. Blijkbaar willen sommige

ondernemers geen oog hebben voor de realiteit.

Lees meer...

Zoals de bekentenissen van psychiater Vandereycken een duw in de rug zijn van slachtoffers om klachten in te dienen, is het hopelijk ook de duw die het parlement nodig heeft om de wet op de Orde van Geneesheren aan te passen.

Lees meer...

Georges Spriet en Ludo De Brabander van vzw Vrede hebben hierbij serieuze bedenkingen.

Lees meer...