19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

Oktober affiche

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

La récession gagne du terrain et menace maintenant l’ensemble de la zone euro. Elle sévit non seulement en Grèce (moins 7% sur le PIB), en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, mais aux Pays Bas et maintenant en Belgique (en données trimestrielles).

Lees meer...

SANA - DAMASCUS – 4 augustus 2012 – De facties van de Palestijnse Nationale Alliantie benadrukken dat het Palestijnse volk trouw zal blijven aan Syrië, dat dit volk en zijn verzet omarmt en ondersteunt in de nationale strijd.

Lees meer...

Omdat onze massamedia niet alleen eenzijdig berichten over de oorlog in Syrië, maar zelfs gewoonweg leugens en propaganda overnemen van gewapende rebellen en de landen en politici die hen steunen, graag uw aandacht voor de persconferentie door Dr. Bashar al-Jaafari op 3 augustus 2012. Hij is de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.

Lees meer...

1) De aarde en haar ongelijke menselijke bevolkingsspreiding, 2) We waren lang met weinigen: beknopt overzicht bevolkingsgeschiedenis,3) Overbevolking als begrip,4) Negatieve gevolgen van overbevolking, 5) Positieve gevolgen van een grote bevolking,6) Wat en wie staan een rationele discussie in de weg ? ,7) Een dozijn en meer oplossingenAddendum: enkele stemmen over overbevolking:Marx & Engels, Albert Einstein, Martin Luther King, Mieke Vogels, Michael Parenti, Marleen Temmerman, Nyaradzayi Gumbonzvanda, Annie Lennox.

Lees meer...

Men kan zich nochtans afvragen wat hier positief of verheugend aan is.

Lees meer...

L’annonce par le groupe PSA Peugeot Citroën de supprimer d’ici deux ans 14.000 emplois, dont 10.000 en France, n’a rien d’une surprise. C’est d’abord la conséquence d’une crise de surproduction capitaliste qui touche en fait l’ensemble du secteur de l’automobile : malgré la progression dans les pays émergents, la demande ne correspond plus à l’offre, le marché n’absorbe plus la production. Et la concurrence est féroce entre des constructeurs qui croient encore s’en tirer avec le lancement de nouveaux modèles.

Lees meer...

Bij heel wat bedrijven staat het water tot aan de lippen. Als we deze periode de jaarverslagen analyseren, zien we dat het operationele resultaat of het verschil tussen opbrengsten en kosten niet goed zit. De crisis moeten uitzweten, betekent geen vrijgeleide om niets te doen. Iedereen weet dat werkzekerheid, maar ook transparantie over de toekomst van bedrijven bepalend is voor het vertrouwen.

Lees meer...

Gezinsplanning is in het Westen zo vanzelfsprekend dat we er amper bij stilstaan. In ontwikkelingslanden is dat niet zo. MARLEEN TEMMERMAN wijst op de kwalijke gevolgen, voor de vrouwen, hun kinderen en hun omgeving.

Lees meer...

TINA, ’There is no alternative’ ’– ’Er is geen alternatief’, het was een geliefkoosde uitspraak van Margaret Thatcher. Er is geen alternatief voor het neoliberale beleid om kapitaal meer te belonen ten koste van arbeid. Alles wat zich als alternatief aanbiedt leidt tot chaos, aldus de liberale ideologen en politici, nagepraat door de sociaaldemocraten. Zo wordt elke kritiek op voorhand de mond gesnoerd.

Lees meer...

Á l’issue du sommet européen des 28 et 29 juin, le président de la République vient d’annoncer qu’il va demander au Parlement une ratification « rapide » du Pacte budgétaire. Il renie ainsi l’une de ses principales promesses électorales, celle de renégocier ce traité. Les décisions du sommet européen ne comportent en effet aucune mesure de nature à stopper la plongée aujourd’hui engagée de la zone euro dans un gouffre économique, social et démocratique. La ratification du Pacte budgétaire et les politiques d’hyperaustérité qu’il commande vont au contraire accélérer cette plongée. Pour Attac, la seule manière d’éviter ce désastre est que les citoyens s’emparent du débat et exigent d’être consultés par un référendum.

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant