klimaat 16nov                              Meer info...

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Deze wet, die eigenlijk een betere combinatie tussen beroeps-en privéleven mogelijk moest maken, die het welzijn van de werknemers moest waarborgen en die ook moest aansluiten bij de realiteit in de bedrijven, dient hoofdzakelijk en in de eerste plaats de belangen van de werkgevers.

Lees meer...

Onze sociale zekerheid moet in het teken staan van de noden van de bevolking en niet in het teken van begrotingsdoelstellingen.

Lees meer...

Bond Beter Leefmilieu overhandigt 6.000 handtekeningen aan minister Schauvliege

6.000 mensen ondertekenden de petitie "Geen klimaatgeld voor ExxonMobil". Samen met Bond Beter Leefmilieu (BBL) vragen de ondertekenaars aan de Vlaamse overheid om de klimaatsteun aan het oliebedrijf ExxonMobil definitief stop te zetten.

 

Lees meer...

Op 21 februari ging de zoveelste vergadering over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT) door met de ministers van Financiën van tien EU-lidstaten die zich hiervoor engageerden. Met onder meer minister Van Overtveldt op de rem, slepen de onderhandelingen al jaren aan. Per dag vertraging lopen de landen tientallen miljoenen euro aan belastingopbrengsten mis.

Lees meer...

Op 21 februari ging de zoveelste vergadering over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT) door met de ministers van Financiën van tien EU-lidstaten die zich hiervoor engageerden. Met onder meer minister Van Overtveldt op de rem, slepen de onderhandelingen al jaren aan. Per dag vertraging lopen de landen tientallen miljoenen euro aan belastingopbrengsten mis.

 

Op 21 februari ging de zoveelste vergadering over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT) door met de ministers van Financiën van tien EU-lidstaten die zich hiervoor engageerden. Met onder meer minister Van Overtveldt op de rem, slepen de onderhandelingen al jaren aan. Per dag vertraging lopen de landen tientallen miljoenen euro aan belastingopbrengsten mis. Om dat verlies aan inkomsten zichtbaar te maken lanceren enkele ontwikkelingsorganisaties waaronder Oxfam en 11.11.11 vandaag een online teller. En die gaat als een trein: sinds de laatste gemiste deadline op 6 december had de taks naar schatting al 4 miljard euro kunnen opbrengen.

De Financiële Transactietaks, ook gekend als Tobintaks, is een kleine belasting op de handel in financiële producten - 0,1% voor aandelen en obligaties, 0,01% voor derivaten - om kortetermijnspeculatie te ontmoedigen en de financiële markten te stabiliseren. De Europese Commissie formuleerde al een voorstel voor zo'n taks in september 2011, gevolgd door een voorstel voor versterkte samenwerking in 2013. Intussen zijn we februari 2017 en is de groep van tien onderhandelende lidstaten - België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Slovenië en Slovakije - er nog steeds niet uit.

In tegendeel, vooruitgang wordt geblokkeerd door voortdurend uitstel en nieuwe bezwaren of eisen. Terwijl de Belgische regering meermaals bevestigde dat ons land 'constructief' blijft onderhandelen in deze groep, stapelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt ondanks een expliciet engagement in het regeerakkoord de vertragende en uithollende manoeuvers op. Nadat aan eerdere Belgische bekommernissen zoals de impact op de staatsschuld werd tegemoet gekomen, eiste België recent besprekingen over vrijstellingen voor de pensioenfondsen, de verzekeringssector en de reële economie, en weigerde ons land om de vorige geplande vergadering (in januari) te laten doorgaan.

En dat kost geld...


Er is een kostprijs verbonden aan deze politieke onwil. Elke dag dat de invoering van de financiële transactietaks uitgesteld wordt, loopt de groep tientallen miljoenen euro's mis. Volgens een schatting van de Europese Commissie zou de invoering van de taks jaarlijks 22 miljard euro opleveren. Dat is 60 miljoen per dag, 2,5 miljoen per uur en 40.000 per minuut. Sinds de laatste gemiste deadline in december 2016 liepen de tien landen dus mogelijk al 4 miljard euro mis.

Dit geld is dringend nodig om internationale engagementen waar te maken en te investeren in ondermeer armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en de strijd tegen klimaatverandering. Met de opbrengst van één dag FTT (60 miljoen euro) kan men bijvoorbeeld gezondheidszorg voor 10.000 personen betalen, 11.500 kinderen in lage inkomenslanden gedurende 13 jaar onderwijs bieden of 6.500 huishoudens in Sub-Sahara Afrika van zonne-energie voorzien.

Daarom lanceren verschillende ontwikkelingsorganisaties, waaronder 11.11.11 en Oxfam, vandaag een teller die expliciet duidelijk maakt hoe snel die verliezen oplopen. Op de sites van beide organisaties zal de teller een prominente plaats krijgen en blijven doorlopen. Tot er effectief een akkoord uit de bus komt.

Bron: http://www.11.be/artikels/item/tobintaks-al-4-miljard-gemist-door-belgisch-vertragingswerk

De klok tikt...

Sinds 2013 onderhandelen de overheden van 10 Europese landen over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT). De FTT is een kleine belasting op de handel in financiële producten om speculatie te ontmoedigen en de financiële markten te stabiliseren.

Lees meer...

Het ACV begrijpt de aanval op het SWT die minister Muyters vandaag lanceert niet. Want de minister vergist zich meermaals in SWT.

SWT is niet het probleem, wel het ontslag van oudere werknemers. Door SWT af te schaffen verdwijnen die ontslagen niet.

Lees meer...

Dankjewel! Dankzij jou en alle anderen die tekenden, is de petitie een succes! Meer dan 5.000 mensen vroegen al aan de Vlaamse overheid om het klimaatgeld voor het oliebedrijf ExxonMobil te stoppen. Het nieuws werd ook opgenomen door onder andere De Morgen, De Standaard en De Tijd.

Lees meer...

Onderhandelen, ja, als het geloofwaardig blijft

Eind november 2016 bezorgde het kabinet van minister Vandeput belast met ambtenarenzaken de vakbonden een ontwerp-KB over de toelagen en vergoedingen van de federale ambtenaren.

Lees meer...

In Vlaanderen verlaat gemiddeld 11% van de jongeren de school vroegtijdig. Zij maken zeer weinig kans op werk. Om de vroegtijdige schooluitval aan te pakken, startte de Vlaamse Regering het stelsel van duaal leren.

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant