190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Defensie is in Europa een nationale bevoegdheid. Welke oorlogen gevoerd moeten worden en welke wapensystemen daarvoor nodig zijn, is een beslissing die elke overheid onafhankelijk maakt. Maar dat is buiten de lobby van de wapenindustrie gerekend.

Lees meer...

"Europe has to toughen up". Met die zin gaf voorzitter van de Europese Commissie Juncker in 2016 het startschot voor een ongeziene militarisering van het Europees project. Het Europees Defensiefonds, een militair onderzoeksfonds van 13 miljard euro, is daar het meest opvallende resultaat van.

Lees meer...

Op 29 november verzamelen de wapenindustrie en Europese beleidsmakers op de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap (EDA) "From Unmanned to Autonomous Systems: trends challenges and opportunities".

Lees meer...

The European Trade Union Confederation (ETUC) will be at the international climate 'COP' in Katowice next week and urge governments to manage the social and employment impacts of climate action through a socially fair 'just transition'.

Lees meer...

2030 is binnen twaalf jaar. Tegen dan zouden de emissies van broeikasgassen met meer dan de helft gedaald moeten zijn. Dat is zo drastisch, dat het een revolutionair karakter krijgt. De transitie naar een klimaatvriendelijke economie heeft vele maatschappelijke organisatorische aspecten én technologische aspecten.

Lees meer...

Op 20 november 2018 startte de Canvasreeks Kinderen van de kolonie. Een goedgemaakte serie waarin kritisch gekeken wordt naar het koloniale verleden van België. En dat is nodig. Maar waar blijft de aandacht voor de Belgische rol in Congo na de kolonisatie?

Lees meer...

Tijdens een nieuwe ronde van VN-gesprekken over "killer robots" werd besloten om in 2019 de diplomatieke besprekingen voort te zetten. Een voorstel om in 2019 onderhandelingen op te starten over een nieuw verbodsverdrag kreeg ruime steun, maar haalde het uiteindelijk niet.

Lees meer...

Een honderdtal personen van het collectief "Time for climate, time for people" bezetten momenteel het Federaal Parlement om het passieve klimaatbeleid van de Belgische regering aan te klagen. Ze willen duidelijk maken dat een oplossing voor de klimaatcrisis niet mogelijk is zonder een ander economisch en politiek kader en zonder de sociale onrechtvaardigheid aan te pakken

Lees meer...

Une centaine de personnes ont occupé ce midi le Parlement fédéral pour y dénoncer l'inaction du gouvernement belge quant aux enjeux climatiques. Ils veulent faire passer le message que répondre à l'urgence climatique ne se fera pas sans changer de cadre économique et politique et sans s'attaquer à l'injustice sociale. Ils appellent à un sursaut citoyen et à multiplier les actions et mobilisations.

Lees meer...

Onze EU-leiders discussiëren momenteel over de volgende meerjarenbegroting die zal lopen van 2021 tot 2027. Eén van de voorstellen kwam tot nog toe weinig onder de aandacht van het publiek en werd nauwelijks geanalyseerd in de EU-media, laat staan binnen de lidstaten.

Lees meer...