image001

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Un nouveau satellite de l'Agence spatiale européenne permet d'étudier et de comparer les sources d'émission de NO2 (dioxyde d'azote) les plus polluantes au monde. Sur base de ces données, Greenpeace publie une carte interactive des 50 plus grands points chauds en matière de concentration en NO2 à travers le monde.

Lees meer...

Naar maandelijkse gewoonte pakt de RVA uit met cijfers over de daling van het aantal werklozen. Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarnaast is er ook een grote groep werkzoekende werklozen die geen recht heeft op uitkeringen, en dus door de RVA niet wordt meegeteld. Tot slot zijn er ook werknemers die ongewild deeltijds werken en minder verdienen dan een uitkering.

Lees meer...

Brussels, 29 October 2018 (ITUC OnLine): The ITUC, its African Regional Organisation and the European Trade Union Confederation have called for trade agreements designed to govern trade relations between Europe and Africa, known as "Economic Partnership Agreements" (EPAs), to be replaced with fair trading arrangements. EPAs, which do not guarantee workers' rights and were developed without consultation with unions, threaten to curtail African countries' ability to industrialise and diversify their economies.

Lees meer...

België, en Antwerpen in het bijzonder, behoort tot de gebieden met de meeste vervuiling door stikstofdioxide (NO2) ter wereld. Dat blijkt uit nieuwe satellietgegevens van het Europese ruimtevaartagentschap, die werden geanalyseerd door Greenpeace.

Lees meer...

23 oktober 1983: in Brussel komen 400.000 mensen op straat tegen de plaatsing van Amerikaanse en Russische kernraketten in Europa. U was er misschien bij, u zat misschien in één van de vele kinderwagens of u was misschien nog niet geboren..

Lees meer...

De federale regering besliste op 24 oktober 2018 om over te gaan tot de aankoop van de Amerikaanse F-35. Dit toestel moet de F-16 vervangen. Pax Christi Vlaanderen ziet dit als een grote misrekening, niet alleen omdat deze beslissing in een oorlogszuchtig discours past, maar ook omdat het om een reusachtige kost gaat, die zijn effect zal hebben op alle andere beleidsdomeinen van de regering.

Lees meer...

De opgelijste organisaties onderaan ondersteunen de No2Tho verklaring. Zij doen dit omwille van verschillende redenen, zoals verouderende kernreactoren, de vier INES 7 ongevallen met kernreactoren van Tsjernobyl en Fukushima, maar ook inherente redenen van gezondheid, veiligheid, proliferatie (verspreiding van kernwapens), terrorisme, en afvalproblemen met allerlei soorten kernenergie.

Lees meer...

Les organisations répertoriées ci-dessous soutiennent la déclaration No2Tho. Ils le font pour différentes raisons, comme le vieillissement des réacteurs nucléaires, les quatre réacteurs nucléaires accidentés au degré INES 7 de Tchernobyl et de Fukushima, ainsi que les risques inhérents à la santé, à la sécurité, à la prolifération, au terrorisme et aux déchets de tout type d'énergie nucléaire.

Lees meer...

Vandaag heeft het Federaal Comité van het ABVV een algemeen mobilisatieplan goedgekeurd om de sociale rechtvaardigheid te herstellen.

Lees meer...

4 farmareuzen ontwijken naar alle waarschijnlijkheid voor miljarden euro's aan belastingen. En mensen in armoede betalen daarvoor de prijs. Hoe kan het dat de farmaceutische industrie miljardenwinsten maakt, terwijl zorg voor veel mensen onbetaalbaar is?

Lees meer...