images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Zo luidt de titel van het editoriaal in De Standaard van 19 maart 2020. Bart Sturtewagen eindigt het stuk met: “ De strategieën die bepalen hoe die last de verschillende economische spelers zal worden verdeeld, moeten nu worden geschreven. Anders zullen het opnieuw de uitkeringstrekkers, de werknemers en de kleine ondernemers zijn die betalen, terwijl de financiële “untouchables” hen weer het gezicht uitlachen”.

De coronacrisis is nu de meest acute, maar op de achtergrond blijven andere crisissen woekeren zoals de armoede, de wooncrisis, de opwarming van het klimaat enz. Om al deze crisissen aan te pakken zijn aanzienlijke middelen vereist. Wij herinneren aan ons artikel: “Het taboe van de belastingen en de sociale bijdragen” van 9 februari j.l. https://www.lef-online.be/index.php/20378-het-taboe-van-de-belastingen-en-de-sociale-bijdragen

De hoogste tijd om onze parlementsleden aan de mouw te trekken!