190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

Delen van artikels

De Algemene Raad van het ACV keurt met 88% het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 goed.

"Met dit akkoord geven we opnieuw perspectief aan heel veel mensen. Voor wie werkt komt er een marge voor loonopslag tot 1,1%, bovenop de index. Na drie jaren van loonblokkering en na de indexsprong van de regering Michel, is er eindelijk ruimte voor loonsverhogingen. Dat is goed voor de werknemers en voor de economie. Het is nu aan de onderhandelaars van sectoren en bedrijven om dit concreet in te vullen. En aan te vullen met afspraken voor meer en betere jobs," zegt ACV voorzitter Marc Leemans.

 

Maar niet alleen wie werkt wordt beter van dit interprofessionele akkoord. Ook de uitkeringen van zieken, gepensioneerden en werklozen zullen stijgen. Met prioriteit aan de minima die het verst onder de Europese armoedenorm zitten en/of achterbleven bij het leefloon.

 

"Minstens even belangrijk is het engagement van de sociale partners om de lijn van echt overleg verder door te trekken. In het IPA zitten afspraken om de komende maanden tot akkoorden te komen over grote maatschappelijke uitdagingen. Zoals over burn-outs. Of over banen voor jongeren. En om de onderhandelingen voor een volgende fase in het gemeenschappelijk werknemersstatuut opnieuw op te starten. Om de digitalisering van de economie te omkaderen. Om mobiliteitsproblemen aan te pakken. Antwoorden zoeken op al deze enorme uitdagingen is cruciaal", besluit Leemans.

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant