190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

De laatste jaren is deze problematiek, die daarvoor bijna uitsluitend een bekommernis was van ontwikkelingsorganisaties zoals Oxfam en 11.11.11, doorgedrongen tot een breder publiek, door de discussie over TTIP. Later kwamen daar CETA en TISA bij, en onlangs dook JEFTA op.

Lees meer...

LEF (Links Ecologisch Forum - www.lef-online.be ) is lid van de Klimaatcoalitie en heeft de oproep van Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid onderschreven. Wij staan dus ten volle achter de acties die georganiseerd worden in de aanloop naar de Klimaatconferentie in Kopenhagen in december 2009. Daarnaast ligt het, als radicaal groen-linkse beweging, op onze weg te graven naar de grond van de zaak. Zonder te beweren de waarheid in pacht te hebben, willen wij ingaan op fundamentele oorzaken van de klimaatcrisis en enkele eisen aan onze regering(en) naar voor schuiven.

Oorzaken van de klimaatcrisis

Lees meer...

Oorzaken van de klimaatcrisis

Lees meer...

In onderhavig stuk wordt, vertrekkend van een analyse van de huidige politieke praktijk in België, gewezen op het belang van een fundamenteel debat over de werking van onze instellingen en het wezen van democratie.

Lees meer...

Kort voor het zomerreces heeft het Vlaams Parlement het nieuwe gemeentedecreet gestemd. De tekst is te vinden op www.vlaamsparlement.be

Lees meer...

Privatisering: in art. 245-247 wordt de mogelijkheid voorzien voor de gemeenten om “gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechterlijke vorm” op te richten.Uit de memorie van toelichting blijkt dat als voordelen van dergelijke juridische vorm wordt gedacht aan:

Lees meer...

Deze nota formuleert enkele bedenkingen omtrent gemeentepolitiek n.a.v. de gemeenteraadverkiezingen 2006 en werd als leidraad gebruikt bij een eerste gedachtewisseling binnen LEF op de Stuurgroepvergadering van 8 januari ’05. Na een poging tot situering in een algemeen politiek kader, behandelt zij de grote lijnen van een mogelijk politiek programma als antwoord op de gestelde problemen, een voorstel van electorale strategie en tenslotte een voorstel van hoe LEF in de kieskampanje zou kunnen tussenkomen.

Lees meer...

Vertrekkend van een analyse van de internationale context en de nationale situatie formuleert de Stuurgroep van LEF een aantal principiële bedenkingen over werk en tewerkstelling.

Lees meer...

1.Inleiding.
Het globaliserende dominante wereldsysteem heeft meer dan ooit oorlog, honger, afdankingen, onderdrukking en de complete vernietiging van het eigen milieu als gevolg.

Lees meer...

WERKGROEP WONEN (Discussietekst)
De Belgische politiek is volledig gericht op het verwerven van eigendom via fiscale aftrek

Lees meer...

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info