dplbdljfigcnifbc

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Op 9 juli 2005 deed het Palestijns nationaal BDS-comité (Boycott, Divestment, Sanctions) een oproep voor een internationale boycot om Israël te dwingen tot terugtrekking uit de bezette gebieden, tot het stopzetten van de discriminatie van de Palestijnen binnen Israël en tot het uitvoeren van het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen.

Lees meer...

Delen van artikels

Initiatiefnemer was de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Het symposium, dat liep onder de noemer 'Perspectief op een wereld zonder kernwapens en voor integrale ontwapening' was de eerste grote wereldwijde bijeenkomst over het kernwapenvraagstuk sinds de goedkeuring, op 7 juli 2017, van het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt. Kardinaal Turkson leidde de tweedaagse sessies in.

Lees meer...

Delen van artikels

De regeringspartijen stemmen vandaag de wet 'Minimale dienstverlening' in het Parlement. Met een symbooldossier als de minimale dienstverlening tracht de regering haar spoorwegonkunde te verbergen. Deze regering heeft meer tijd en werkkracht gestoken in een project dat beschamend is voor elke spoorwegman –vrouw.

Lees meer...

Delen van artikels

"Signing the European Pillar of Social Rights must be the starting gun of a race to implement it" said Luca Visentini, General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC). "The Social Pillar is useful only if it is the beginning of better things to come."

Lees meer...

Delen van artikels

Vandaag wordt in Göteborg de Pijler van sociale rechten ondertekend. Een echte kans voor Europa om het bezuinigingsbeleid de rug toe te keren en de werknemers nieuwe hoop te geven in het Europese project. De regeringen van de lidstaten moeten deze principes resoluut toepassen en werk maken van duurzame en kwaliteitsvolle jobs.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 8 november j.l. werd in heel Europa door de vakbonden actie gevoerd tegen sociale dumping. In Brussel stapten ongeveer 10.000 militanten van de 3 vakbonden van het Jubelpark naar het Europees Parlement.

Lees meer...

Delen van artikels

BRUSSEL - Elia, de beheerder van het stroomnet heeft vandaag haar visie voor de Belgische energietoekomst gepubliceerd. In die studie laat Elia er geen twijfel meer over bestaan: een toekomst zonder kernenergie na 2025 is mogelijk.

Lees meer...

Delen van artikels

De nieuwe door het Europees Parlement aangenomen methode zal het mogelijk maken te bepalen of de oorzaken van dumping uit overheidssubsidies voortkomen ... of voortspruiten uit het niet-naleven van internationale basisregels inzake arbeid (bijvoorbeeld het nakomen van de conventies van de internationale Arbeidsorganisatie) en/of de milieuverdragen.

Lees meer...

Delen van artikels

Minister van Defensie Steven Vandeput wil in de toekomst meerdere taken binnen Defensie privatiseren. Als excuus hiervoor roept hij de moeilijke veiligheidssituatie en vooral de budgettaire problemen in. Voor het personeel dat deze taken momenteel uitvoert, creëert dit een angstwekkend vooruitzicht.

Lees meer...

Delen van artikels

Onder ruime publieke belangstelling werden de woordvoerders van het burgerinitiatief tegen CETA op 7 november j.l. gehoord in de Commissie Buitenlandse Zaken van het Vlaams Parlement.

Lees meer...