Strijdliederencafe affiche 2018

Antwerpen vrij

20180506

20180508 Affiche achtmei

18 00485 EXPO-Pacifisme St A2 HR DRUKKLAAR eindversie logo-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Ook wie weet wat TTIP of CETA betekent heeft waarschijnlijk nog niet van JEFTA gehoord. Geen wonder, ook dit vrijhandelsakkoord, nu met Japan, probeert de EU achter de rug van haar burgers door te drukken. Sinds maart 2013 lopen er onderhandelingen met Tokio, en deze zijn in een ver gevorderd stadium. Ook hier is, zoals in het geval van CETA, weer sprake van uitzonderingsrechtbanken waarmee bedrijven de overheid kunnen dagvaarden. Volgens de Financial Times (5 dec 2016) is het de EU die hierop aandringt, terwijl de Japanse regering er eerder weigerachtig tegenover zou staan.


In een gemeenschappelijk statement, gepubliceerd op 21 maart, veroordelen een hele reeks Japanse en Europese ngo's de geheime onderhandelingen en waarschuwen voor de desastreuze gevolgen van dergelijke overeenkomsten. Hieronder vindt u dit statement (Nederlandse vertaling door Ander Europa).

 

Gemeenschappelijke verklaring van de civiele maatschappij over het handelsakkoord tussen de EU en Japan


De ondergetekende organisaties van de civiele maatschappij in Japan en Europa zijn zeer bezorgd over het EU-Japan Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (JEFTA) [Diepe en Brede Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan].


Zowel in de EU als in Japan leiden het gebrek aan publiek toezicht en aansprakelijkheid bij het sluiten van handelsovereenkomsten tot steeds meer wantrouwen bij het publiek.


Al sinds maart 2013 zijn de Europese Unie en de Japanse regering aan het onderhandelen over een handelsovereenkomst die betrekking zou hebben op een derde van het BBP van de wereld. In december 2016 had de 18e onderhandelingsronde plaats in Tokio, en alhoewel de onderhandelingen weldra zouden kunnen afgerond worden werd van de zijde van de EU het onderhandelingsmandaat nog niet bekendgemaakt, en is van Japanse zijde de geheimhouding compleet.


Er is weinig van bekend, alhoewel er veel terechte bekommernis bestaat onder civiele maatschappij-organisaties en vakbonden. Afgaande op de schaarse informatie verstrekt door de EU zou de overeenkomst kunnen leiden tot privatisering van openbare diensten, speciale privileges verlenen aan buitenlandse investeerders waardoor ze staten kunnen dagen voor een parallel rechtssysteem, het akkoord zou schadelijk kunnen zijn voor kleine boeren, negatieve gevolgen hebben voor basisrechten zoals het recht op privacy en gegevensbescherming, het recht beperken in de EU en in Japan om een overdreven beroep op intellectuele eigendomsrechten tegen te gaan, en regelgeving bemoeilijken terwijl de rol van bedrijfslobbyisten in het beleid zou versterkt worden.


Over de inhoud van de onderhandelingen zijn noch de parlementsleden in de lidstaten van de EU of Japan op de hoogte, noch de Europese en Japanse vakbonden en organisaties van de civiele maatschappij. Ze konden geen ontwerpteksten inzien en werden niet geraadpleegd. Wij veroordelen dit gebrek aan transparantie.


Aanzienlijke sectoren van de civiele maatschappij slaan vandaag de handen in elkaar om de desastreuze gevolgen aan te klagen van handels-en investeringsakkoorden op de werknemers, de volksgezondheid, democratie, openbare diensten en het leefmilieu. Nooit eerder hebben zo vele en diverse organisaties wereldwijd samengewerkt in hun veroordeling van de schadelijkheid en geheimhouding van handelsovereenkomsten zoals TPP, TTIP, CETA,TiSA en RCEP.


Om het vertrouwen terug te winnen van Europese en Japanse boeren, burgers en werknemers roepen de ondergetekende organisaties de Europese Commissie en de Japanse regering op om het onderhandelingsmandaat vrij te geven, alle geconsolideerde ontwerpteksten te publiceren en te garanderen dat het EU-Japan vrijhandelsverdrag de bescherming van mens en milieu op de eerste plaats stelt, boven de privileges van multinationale bedrijven.

 

Bron: http://www.andereuropa.org/ook-met-japan-onderhandelt-de-eu-achter-onze-rug-over-een-handelsovereenkomst/