2018 01 25 conference gesticulee

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Op 4 juli presenteerde het Vlaams Vredesinstituut het boek 'Deradicalisering' aan het publiek. Daarin wordt internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme vertaald naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen.


Tegelijk presenteerde het Vredesinstituut een advies aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.

- Download gratis het boek op onze website (pdf)
- Lees het advies bij het Vlaams beleid inzake gewelddadige radicalisering en polarisering


Onderzoekster Lore Colaert gaf ook een bevattelijke toelichting bij 'De Wereld Vandaag'.


Herbeluister het interview (vanaf 00:09)