HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Op vrijdag 15 september verzamelden een duizental militanten van het ABVV aan het gebouw van de Nationale Arbeidsraad om te protesteren tegen het beleid van de regering inzake pensioenen en het alternatief van de vakbond in de verf te zetten. Wij brengen u het persbericht van het ABVV en onze eigen foto's.


Persbericht van het ABVV


Naar aanleiding van de bijeenkomst van het Nationaal Pensioencomité (NPC) bracht het ABVV vandaag 1200 militanten samen om de groeiende onvrede van de werknemers een stem te geven. Op de agenda van het NPC stond het puntensysteem dat de regering-Michel wil invoeren. Voor de socialistische vakbond staat dit puntensysteem gelijk aan sociale achteruitgang en enorme onzekerheid.
Werknemers in België hebben weer prijs. Opnieuw toont de regering haar ware gelaat. Na de optrekking van de pensioenleeftijd, de afbraak van de gelijkgestelde periodes, het doorduwen van een indexsprong, het schrappen van de pensioenbonus, het inperken van de welvaartsenveloppe... staat nu een puntensysteem in de stellingen. Met dat systeem worden de voorwaarden om met pensioen te gaan op de helling gezet en is het pensioenbedrag de inzet van 1 grote loterij. Want hoe hoog dat pensioen zal zijn? Dat kan geen enkele werknemer vooraf weten.


Het puntensysteem voor pensioenen: 0/10


Met het systeem dat de regering wil invoeren, worden tijdens de loopbaan punten opgespaard. Op basis daarvan wordt het pensioen van de betrokken werknemer berekend. Het ABVV heeft tijdens de zitting van het NPC gewaarschuwd voor de gevolgen van deze 'tombola'.


• De regering bepaalt elk jaar zelf hoeveel pensioen de werknemer voor elk 'punt' krijgt. Start dat pensioen op een moment dat het economisch slechter gaat of de begroting in het rood gaat, dan heeft de gepensioneerde brute pech want hij of zij zal dan minder waar krijgen voor die punten.
• De pensioenleeftijd wordt automatisch verhoogd. Pas twee jaar op voorhand kent de gepensioneerde het moment waarop hij met pensioen kan gaan.
• Ook kan de regering wijzigen hoeveel punten er worden toegekend voor de tijd dat de werknemer niet kon werken door ziekte, ongeval, tijdskrediet, werkloosheid ...
• Eens je met pensioen bent, kan de regering het pensioenbedrag gedurende jaren bevriezen om de staatsbegroting op orde te krijgen. Met andere woorden: het puntensysteem wordt een 'putten'systeem: de putten in de begroting worden opgevuld met de pensioenen van de mensen.
• Voor de regering is het een middel om de pensioenstelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te 'harmoniseren'. In realiteit betekent dat minder pensioen voor de postbode, de leerkracht, de brandweerman... maar in geen geval een beter pensioen voor alle werknemers in dit land!


Het kan ook anders: pensioengarantie


Het ABVV kaart met deze actie het schijnoverleg over de pensioenen aan en wijst erop dat het ook anders kan. Het nepoverleg in het Nationaal Pensioencomité zal dan ook onderwerp van debat zijn op het federaal comité van het ABVV op 26 september. Werknemers hebben het recht op een garantie op een volwaardig én rechtvaardig pensioen. Voor iedereen! En dat betekent:


• Op basis van 75% van je gemiddeld loon
• Minstens 1.500 euro pensioen
• Bijkomend gefinancierd uit kapitaal


Fotoreportage
Onze foto's (vrij van rechten) zijn te bekijken op https://photos.app.goo.gl/bDar4gjiRmJQzO7h1