HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

 

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) organiseerde samen met het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) op dinsdag 24 oktober een spectaculaire en breed gesteunde actie in Brussel. Om de race to the bottom in de vennootschapsbelasting te illustreren, sprongen de actievoerders vanop een hoge stelling (benji-springen). En 'de gewone werknemer', die mocht bovenaan blijven bengelen. LEF was erbij als lid van het Fan. Wij maakten een reeks foto's en een filmpje.


Achtergronden


"De regering-Michel toont geen enkele ernstige ambitie op vlak van rechtvaardige fiscaliteit", zegt Jolien Pollet van het FAN. " Een met veel poeha aangekondigde effectentaks dreigt een maat voor niets te worden. Zelfs het IMF steunt de vraag van het FAN en pleit voor hogere belastingen op inkomsten uit vermogens, want de belasting op arbeid, de consumptiebelastingen, ... zijn al torenhoog. Het wordt stilaan onbetaalbaar voor de werkende bevolking. Wij roepen de politiek op om deze passiviteit te doorbreken en eindelijk werk te maken van constructieve maatregelen die door de gewone inwoners van dit land op luid applaus zullen worden onthaald."


"De regering-Michel verlaagt de vennootschapsbelasting 33,9% naar 25%, maar de Nederlandse regering gaat nog een stap verder. Nederland wil het tarief laten zakken tot 21%. Dit is een fiscale race to the bottom, een sprong in het duister, die aandeelhouders in bedrijven rijker maakt maar verder alleen maar verliezers oplevert. Want wat staat er tegenover?", beklemtoont het platform FAN. De minister van Financiën  houdt vol dat hij ervoor zal zorgen dat de lagere vennootschapsbelasting geen extra gat in de staatsfinanciën zal slaan. Maar dat is zeer ongeloofwaardig en twijfelachtig. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat de regering ervoor kiest om eerst 'de lasten' voor bedrijven te verlagen. "Zo worden we met de rug tegen de muur gezet en worden we verplicht te besparen om de hervormingen te financieren", stelde vicepremier De Croo. Lees: de werkende bevolking zal eens te meer het gelag mogen betalen. Zelfs de Hoge Raad voor Financiën is bang dat de lagere vennootschapsbelasting - geraamde kostprijs: 5 miljard euro - een enorm gat zal slaan in de overheidsinkomsten.


Van Overtveldt beweert dat hij achterpoorten voor grote bedrijven wil sluiten, maar is dat écht te verwachten van deze minister en van deze regering? Het FAN maakten zich weinig illusies: voor lobbyisten van grote ondernemingen en grote vermogens zullen de belastingen nooit genoeg kunnen worden verlaagd. "Laten we een einde maken aan deze zinloze race to the bottom en werk maken van een harmonisering van de vennootschapsbelasting in Europees perspectief."


Daarom doet FAN zeer concrete voorstellen:


-          maak een Europese minimumbelasting van 25% op de winsten van vennootschappen


-          laat België in Europa en wereldwijd een vuist maken in de strijd tegen fiscale fraude, belastingontwijking en belastingontduiking


-          verplicht multinationals om te rapporteren welke winsten ze in welke landen verwezenlijken (om ze overal juist en genoeg te belasten)


-          maak korte metten met de 'notionele intrestaftrek', die ons veel geld kost en weinig maatschappelijke meerwaarde heeft


-          ga eindelijk in op de juiste vraag van de EU om onrechtmatig toegekende belastingvoordelen terug te eisen van multinationals


-          ontmoedig het gebruik van managementvennootschappen, een praktijk die ons veel belastinginkomsten kost


-          hervat het Belgische pleidooi voor een internationale heffing op financiële transacties (Tobintaks)


-          hef een meerwaardebelasting wanneer mensen met grote fortuinen activa met veel winst van de hand doen


-          hef een faire taks op grote fortuinen en op vermogenswinsten


Beelden
https://photos.app.goo.gl/wx74JboufChiRaZT2