190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Brussel, 18 juni 2018 - België is een land zonder veel ambitie op vlak van klimaat- en energiebeleid, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van de Europese lidstaten, uitgevoerd in opdracht van CAN Europe (Climate Action Network). België staat daarin op de 16e plaats, ver achter alle buurlanden.  Volgens 11.11.11 en WWF ontlopende federale en deelstaatregeringen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van niet alleen de Belg vandaag maar ook de toekomstige generaties en gemeenschappen die ook getroffen worden door de klimaatverandering.

 

CAN Europe, een coalitie van klimaatorganisaties waar ook WWF en 11.11.11 deel van uit maken, drukt de Unie met de neus op de feiten: met de huidige Europese ambities halen we de objectieven van het Parijse klimaatakkoord niet. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat die ambities worden opgeschroefd. Een aantal landen waaronder Nederland en Frankrijk hebben zich al uitgesproken voor meer ambitie. België is daar niet bij. Ons land behoort tot de zogenaamde ‘swing states’, die onbeslist blijven. België moet zich zo snel mogelijk aansluiten bij de coalitie van landen die pleit voor hogere Europese klimaatambitie, zodat we de doelstellingen van het akkoord van Parijs kunnen bereiken.

 

Falen op alle fronten

Ook wat betreft de bestaande doelstellingen doet ons land het niet goed. Voor broeikasgassen moet België in het jaar 2020 zijn emissies met 15% laten dalen tegenover 1990.  Maar we zien dat de uitstoot de laatste jaren terug stijgt. Dat is onder meer het gevolg van slechte coördinatie tussen de federale overheid en deze van de deelstaten. Ook de doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020 halen we niet. Op 1,5 jaar van de deadline halen we slechts 8,7%.

Julie Vandenberghe, beleidsmedewerker klimaat- en energie van WWF: “Ons land moet het beter doen. De risico’s van de klimaatverandering doen zich stilaan voelen: de overstromingen van afgelopen maand, zwaardere stormen, achteruitgang van onze biodiversiteit, stijging van de zeespiegel. Nochtans hebben we alleen maar te winnen bij een ambitieus klimaatbeleid: meer en betere natuur, een robuustere economie met meer innovatie en werkgelegenheid, minder luchtvervuiling en een lagere factuur voor de gezondheidszorg.”

Bogdan Vanden Berghe, directeur bij 11.11.11: “De 1.5°C-doelstelling is cruciaal in het licht van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Vooral ontwikkelingslanden zijn de dupe van de klimaatverandering. België ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Ons land moet zijn verplichtingen nakomen en zich bovendien aansluiten bij onze buurlanden.”

Het volledige rapport vindt u hier

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info