Debat Eeklo

20181201 Affiche

                             Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Brussel, 18 juni 2018 - België is een land zonder veel ambitie op vlak van klimaat- en energiebeleid, zeker in vergelijking met onze buurlanden. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van de Europese lidstaten, uitgevoerd in opdracht van CAN Europe (Climate Action Network). België staat daarin op de 16e plaats, ver achter alle buurlanden.  Volgens 11.11.11 en WWF ontlopende federale en deelstaatregeringen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van niet alleen de Belg vandaag maar ook de toekomstige generaties en gemeenschappen die ook getroffen worden door de klimaatverandering.

 

CAN Europe, een coalitie van klimaatorganisaties waar ook WWF en 11.11.11 deel van uit maken, drukt de Unie met de neus op de feiten: met de huidige Europese ambities halen we de objectieven van het Parijse klimaatakkoord niet. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat die ambities worden opgeschroefd. Een aantal landen waaronder Nederland en Frankrijk hebben zich al uitgesproken voor meer ambitie. België is daar niet bij. Ons land behoort tot de zogenaamde ‘swing states’, die onbeslist blijven. België moet zich zo snel mogelijk aansluiten bij de coalitie van landen die pleit voor hogere Europese klimaatambitie, zodat we de doelstellingen van het akkoord van Parijs kunnen bereiken.

 

Falen op alle fronten

Ook wat betreft de bestaande doelstellingen doet ons land het niet goed. Voor broeikasgassen moet België in het jaar 2020 zijn emissies met 15% laten dalen tegenover 1990.  Maar we zien dat de uitstoot de laatste jaren terug stijgt. Dat is onder meer het gevolg van slechte coördinatie tussen de federale overheid en deze van de deelstaten. Ook de doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020 halen we niet. Op 1,5 jaar van de deadline halen we slechts 8,7%.

Julie Vandenberghe, beleidsmedewerker klimaat- en energie van WWF: “Ons land moet het beter doen. De risico’s van de klimaatverandering doen zich stilaan voelen: de overstromingen van afgelopen maand, zwaardere stormen, achteruitgang van onze biodiversiteit, stijging van de zeespiegel. Nochtans hebben we alleen maar te winnen bij een ambitieus klimaatbeleid: meer en betere natuur, een robuustere economie met meer innovatie en werkgelegenheid, minder luchtvervuiling en een lagere factuur voor de gezondheidszorg.”

Bogdan Vanden Berghe, directeur bij 11.11.11: “De 1.5°C-doelstelling is cruciaal in het licht van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Vooral ontwikkelingslanden zijn de dupe van de klimaatverandering. België ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Ons land moet zijn verplichtingen nakomen en zich bovendien aansluiten bij onze buurlanden.”

Het volledige rapport vindt u hier