190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Tract manif 2 april NL                         Meer info

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Delen van artikels

Pol Van Den Driessche is 1ste kandidaat op de lijst N-VA voor de gemeenteraad te Brugge. Hij is Senator en lid van N-VA.

 

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

 

Als sinds mijn 17de.

 

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema's?

 

Ik verwijs u naar ons programma, daar vindt u antwoord op bijna al deze vragen:

https://brugge.n-va.be/verkiezingen/programma

 

woningproblematiek

 

leefmilieu

 

locale economie

 

tewerkstelling

 

onderwijs

 

privatisering van gemeentelijke diensten

 

opvang van asielzoekers en migranten

 

internationale samenwerking (vredes- en ontwikkelingsbeleid, handel, investeringen ...)

 

 

gemeentelijke democratie

 

andere thema's die voor u van belang zijn.

 

fractiediscipline


Indien verkozen, zal ik de fractiediscipline volgen: altijd, weliswaar nadat we binnen de partij het debat grondig hebben gevoerd over deze of gene kwestie.

 

Mogen wij u mailen/opbellen voor eventuele verduidelijkingen of nadere toelichting? (onnodige schrappen)


Liever niet

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant