Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Op woensdag 10 oktober lanceerden ACV-Transcom en ACV Jongeren een bevraging bij de Leuvense fietskoeriers. Daarmee wil het ACV een duidelijker zicht krijgen op de arbeidsomstandigheden van de koeriers en onderzoeken of zij voldoende op de hoogte zijn van hun rechten. Door zelf bestellingen te plaatsen en te laten leveren in café Sport op het Martelarenplein wil de vakbond morgen zoveel mogelijk koeriers rechtstreeks aanspreken. Nadien blijft de bevraging nog een aantal weken online beschikbaar.

 

Door allerhande regeringsmaatregelen en truukjes van de platformbedrijven zelf zijn de statuten van fietskoeriers het afgelopen jaar meermaals veranderd. De meeste fietskoeriers werken nu als zelfstandige of als student. Met hun statuten veranderden ook de verlonings- en arbeidsomstandigheden en de administratieve lasten.

 

"Met onze bevraging willen we in eerste instantie bij de koeriers zelf polsen hoe de situatie op het terrein is en hoe ze hun werk en al deze veranderingen ervaren", stelt Jeroen Van Ranst, verantwoordelijke voor de jongerenwerking bij het ACV. "Want een heel aantal van die nieuwe regels lijken alvast op maat en in het voordeel van de bedrijven te zijn, maar komen ze ook ten goede aan degenen die voor hen werken?"

 

Een voorbeeld zijn de verzekeringen van koeriers. In de nieuwe statuten worden zelfs werkgerelateerde risico's niet meer gedekt. Het ACV wil graag te weten komen in welke mate de koeriers zich bewust zijn van hun rechten en verzekeringen en of ze hierover voldoende worden ingelicht door hun werkgever. Uit een eerder onderzoek bleek alvast dat dit niet het geval is.

 

Sinds augustus is ook het verloningssysteem bij Deliveroo aangepast. In plaats van per uur worden koeriers nu per levering betaald. "We willen de impact hiervan kennen, niet enkel op hun inkomen, maar ook op veiligheid. We horen immers dat koeriers hierdoor meer risico's op de baan zouden nemen om sneller te kunnen leveren, en we willen weten of dit ook echt klopt."

 

Gedurende zes weken wil het ACV zoveel mogelijk antwoorden krijgen van de koeriers. "Met die informatie kunnen we onze dienstverlening beter aanpassen aan de noden en vragen van deze groep."

 

Het ACV benadrukt wel dat uiteindelijk de platformen zich aan dezelfde regels zouden moeten houden als elk ander bedrijf. "Wie voor een platform werkt, heeft recht op een volwaardig arbeidscontract, de lonen zoals vastgelegd in het paritaire comité voor koerierdiensten en een ongevallenverzekering."