190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Brussel, 3 december 2018 - Dit weekend beweerde minister voor klimaat Joke Schauvliege in De Zevende Dag opnieuw dat Vlaanderen op koers ligt om haar klimaatdoel voor 2020 te halen. Dat is manifest verkeerde informatie. De rapporteringen van de minister tonen aan dat Vlaanderen haar klimaatdoel voor 2020 zeker niet zal halen. Bond Beter Leefmilieu vraagt de minister om correct te communiceren en de emissiecijfers voor 2017 onmiddellijk te publiceren.

 

Het Voortgangsrapport 2016-2017 is het rapport met de meest recente, publieke gegevens over de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen. Het bevat cijfers tot en met 2016. In 2016 lag de uitstoot in de niet-ets sectoren (gebouwen, transport, landbouw...), waarvoor het Vlaamse klimaatbeleid bevoegd is, 0,4% lager dan in 2005.


2354c5a56b267d2fd79555a43c20d6b6

Figuur uit Voortgangsrapport 2016-2017 Vlaams klimaatbeleidsplan

 

In het kader van de Belgische lastenverdeling heeft Vlaanderen afgesproken om de emissies in 2020 te reduceren tot -15,7% tegenover 2005. Die doelstelling is volledig buiten bereik. Sterker, de rapportering van de minister geeft zelf aan dat Vlaanderen in het beste geval nog -5% haalt, of slechts 1/3 van het reductiedoel. Zelfs in de meer soepele berekeningswijze, waarbij het Vlaanderen schuift met emissiebudgetten tussen de jaren, rest er een reductiekloof van 6,2 miljoen ton CO2-eq in 2020.


a62b90ab76e7cf9f983a8bc7d135ebfb

Figuur uit Voortgangsrapport 2016-2017 Vlaams klimaatbeleidsplan

 

"We vinden het stuitend dat de bevoegde minister haar eigen rapportering niet kent of verloochent. Een goed beleid start bij het erkennen van de feiten. Vlaanderen ligt compleet uit koers om de klimaatdoelen te halen in 2020 of 2030," reageert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu. "We vragen de minister om nog deze week de emissiecijfers voor 2017 over te maken aan het parlement en publiek te communiceren. De vele burgers en bedrijven die bezorgd zijn om het klimaat hebben recht op volledige transparantie."

 

Mathias Bienstman, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu

 

Over Bond Beter Leefmilieu

 

Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen met hetzelfde doel samenbrengt: de switch maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie, voeding en ruimtelijke ordening.

 

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info