Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Voor leerlingen in meer dan 250 Vlaamse en Brusselse scholen begon de schooldag anders dan anders 46971568 2191628180870034 2156794243744530432 ovandaag. Zij moesten een hindernis overwinnen om binnen te raken op school. Met deze actie vraagt Samen Tegen Armoede aandacht voor de hindernissen die kinderen in armoede meemaken in hun schoolloopbaan.

 

"Het was geen makkelijke schooltijd voor mij. Veel leerkrachten begrepen niet altijd wat er gaande was. Toch waren er ook twee leerkrachten die naar mijn talenten keken en in mij geloofden."
Caro Bridts, ervaringsdeskundige

 

Uit onderzoek blijkt dat België zwak scoort op het criterium gelijkheid: de mate waarin leerlingen uit alle socio-economische milieus dezelfde mogelijkheden krijgen om tot een zo goed mogelijke prestatie te komen.Onderwijs kan nochtans een hefboom zijn om armoede te bestrijden. Werken aan meer gelijke kansen in het onderwijs is een taak van alle onderwijsactoren samen.

 

"Zolang armoede de reden is dat kinderen hun diploma niet halen, laten we heel veel talent verloren gaan."
Koen Trappeniers, directeur Welzijnszorg –Samen Tegen Armoede

 

Samen Tegen Armoede vraagt daarom:

 

- Betaalbaar onderwijs
- Scholen die open staan voor ouders en verenigingen uit de buurt
- Investeringen in leerkrachten, tijdens de opleiding en lang daarna.


Samen Tegen Armoede start met deze schoolpoortenactie haar jaarlijkse campagne. De komende weken zullen duizenden vrijwilligers overal in Vlaanderen en Brussel mensen informeren, bewust maken en acties organiseren. We strijden tegen armoede en willen dit doen met iedereen in onze samenleving, met of zonder armoede -ervaringen.

 

18,6% van de kinderen en jongeren onder de 18 jaar in België leeft in een gezin waar het inkomen onder de armoedegrens ligt (EU SILC, 2017). Armoede treft een op vijf kinderen, ook in het onderwijs.
Meer informatie over de campagne kan je vinden op www.samentegenarmoede.be.

 

Ook radio, TV en de geschreven pers waren aanwezig op onze lanceeractie. Kijk of luiter mee:

 

- VRT nws
- Bruzz
- RingTV
- Focus-WTV
- ATV
- RobTV
- en Karrewiet (vanaf 3min35)

 

Bron: https://www.welzijnszorg.be/nieuws/250-hindernissen-aan-de-schoolpoort-vragen-aandacht-voor-armoede-het-onderwijs