2018 01 25 conference gesticulee

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Nous célébrons cette année le cinquantième anniversaire de la présence de la communauté d’origine turque en Belgique. L’occasion de se pencher sur les réussites et les difficultés de cette communauté dans notre pays. A cet égard, la question de l’accès à l’enseignement est fondamentale. Maîtrise de la langue, soutien scolaire et écoles de devoir, taux de réussite depuis l’école fondamentale jusqu’aux études supérieures: est-il possible de dresser un 'état des lieux'?

Lees meer...

Delen van artikels

De Climate-Express is op zoek naar vrijwilligers die mee willen nadenken over en helpen bij het organiseren van de mobilisatie voor de COP21 te Parijs!

Le Train roule Toujours est à la recherche de bénévoles qui veulent participer aux réflexions et veulent aider à l’organisation de la mobilisation pour le COP21 à Paris!

Lees meer...

Delen van artikels

Al Wakala, 'Het Agentschap', is welbekend bij Palestijnen maar veel minder in Europa. Het is de algemene benaming gebruikt voor UNRWA, het VN-Agentschap voor Hulp aan vluchtelingen van Palestina in het Nabije Oosten. Het Agentschap, dat werd opgericht in 1949 specifiek en exclusief voor het leveren van basisvoorzieningen aan vluchtelingen van Palestina, is het bewijs dat Palestina geen onbewoond land was voor het onstaan van de Israëlische staat. 

Lees meer...

Delen van artikels

Samedi 14 juin 2014, des associations et des syndicats organisent une mobilisation citoyenne pour défendre le droit au logement.

Vous êtes tous invités, citoyens, travailleurs sociaux, représentants administratifs et politiques, à nous rejoindre pour une journée. Ensemble, nous échangerons autour de nos préoccupations et idées.

Lees meer...

Delen van artikels

La Coalition Climat a lancé le 27 mars 2014 sa nouvelle campagne Jobs4Climate. Le message a été largement diffusé parmi les 70 organisations membres de la Coalition Climat. Alors des militantes et militants de ces 70 organisations se rassembleront  le 7 juin pour préparer en Coalition un message fort pour le prochain gouvernement.
De Klimaatcoalitie lanceerde eind maart haar nieuwe campagne: Jobs4Climate. De campagneboodschap werd massaal verspreid onder de achterban, bestaande uit zo’n zeventig organisaties. De militanten van deze 70 organisaties blazen verzamelen om in naam van de coalitie een sterke boodschap over te maken aan de volgende regering.

Lees meer...

Delen van artikels

Vous êtes militant-e et vous avez envie de tenter l’aventure de l’animation sur la dette?

Vous êtes déjà animateur-animatrice et vous avez envie de découvrir de nouveaux outils pédagogiques spécifiques sur la dette?

Vous ne voulez pas vous lancer seul-e et vous souhaitez rencontrer des personnes avec qui proposer des animations sur la dette près de chez vous?

Vous êtes plein-e d’inspiration et souhaitez inventer de nouveaux outils pédagogiques sur la dette au sein d’un groupe actif?

Vous n’avez pas spécialement envie de proposer des animations sur la dette mais vous aimeriez déjà bien comprendre quelque chose à cette thématique?

Rejoignez nous pour un week-end de formations aux outils et supports pédagogiques du CADTM pour expliquer le système dette!

Lees meer...

Delen van artikels

In mei en juni 2014 organiseert IMAVO vzw, in samenwerking met lokale vormingsinstellingen, een aantal lezingen in de reeks ‘kopstukken filosofie’. Het gaat over Marcuse en Trotzki.

Lees meer...

Delen van artikels

De financiële crisis van 2008 heeft het failliet aangetoond van de deregulering en het casinokapitalisme in de banksector. De markten hebben met hun toxische producten, uit puur winstbejag, het beroep van bankier uitgehold. De noodzakelijke redding van verschillende banken door de overheid is in feite op de kap van de belastingbetaler gebeurd.

Lees meer...

Delen van artikels

De liberalisering van de internationale handel verandert de arbeidsmarkten in het Zuiden drastisch. Dit heeft zonder meer een impact op de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Waardig werk is eveneens een belangrijke determinant van gezondheid. Toch wordt de invloed van arbeidsomstandigheden en tewerkstelling op gezondheid nog steeds onvoldoende in rekening gebracht in het gezondheidsbeleid. Kunnen vrijhandelsverdragen een garantie bieden op waardig en gezond werk?

Lees meer...

Delen van artikels

De Klimaatcoalitie lanceerde eind maart haar nieuwe campagne: Jobs4Climate. Deze campagne wil de sociaaleconomische meerwaarde van een duurzaam klimaatbeleid belichten. De Klimaatcoalitie becijferde dat duurzame investeringen in woningrenovatie, hernieuwbare energie, een slim elektriciteitsnet en milieuvriendelijk vervoer maar liefst 60.000 bijkomende jobs in België kunnen opleveren. Het gaat om investeringen die goed zijn voor mens én milieu! De campagneboodschap werd massaal verspreid onder de achterban, bestaande uit zo’n zeventig organisaties. De militanten van deze 70 organisaties blazen verzamelen om in naam van de coalitie een sterke boodschap over te maken aan de volgende regering.

Lees meer...