GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Ben je gebeten door cultuur en leren? Overtuigd van het belang van cultuureducatie in de groei van ieder kind, iedere jongere en elke volwassene?

Lees meer...

De tijd dringt. Over heel de wereld komen mensen in actie om de druk op te voeren voor een beter klimaat. Goed begonnen is half gewonnen.

Lees meer...

Onze gezondheid is ons belangrijkste goed. Geen wonder dat we meer dan 10 % van het bruto binnenlands product spenderen aan gezondheidszorg. Die wordt gekenmerkt door de pijlers kwaliteit, solidariteit

Lees meer...

Dans le cadre du Festival "À Films Ouverts", nous vous proposons plusieurs ciné-débats du 18 au 27 mars 2019. Les projections seront suivies d'un débat animé par BePax et Média Animation ASBL.

Lees meer...

Trois identités, trois catégories qui entraînent des luttes tantôt convergentes tantôt divergentes. Si certains de ces individus se trouvent discriminés sur bases de ces trois critères, au sein même des communautés minoritaires ou minorisées, certain·e·s sont marginalisé·e·s et exclue·s.

Lees meer...

Et si c'était (un peu) notre faute... Peut-être sommes-nous tellement habitué·e·s à nos démocraties que nous ne percevons plus qu’elles pourraient s’effondrer. Pourtant, ce risque semble plus important que jamais.

Lees meer...

En 2015, nos gouvernements se sont engagés à Paris à protéger notre avenir en maintenant notre réchauffement en dessous de 2 degrés, d'une manière sociale et climatique équitable.

Lees meer...

In 2015 hebben onze regeringen zich in Parijs verbonden om onze toekomst te beschermen door onze opwarming onder de 2 graden Celsius te houden, op een sociale en klimaatrechtvaardige manier.

Lees meer...

1ea86e88 6daf 4d42 b3ca 9a02d52e4fe9

Lees meer...

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden, Gewest Gent-Eeklo, heeft het initiatief genomen om in Gent herinneringsstenen (zogenaamde Stolpersteine of struikelstenen), te plaatsen in het voetpad vóór de woning of werkplaats van Weerstanders

Lees meer...