GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Bike Strike: wij staken mee
Het land broeit, de protesten van de laatste weken en maanden zijn ongezien. Jong en oud wil het echt anders en laat dat overal horen.

Hoe zorgen we ervoor dat er bij de verkiezingen op 26 mei ook echt iets verandert? Het antwoord van Hart boven Hard: we moeten al die strijden samen voeren.

Daarom roepen we iedereen op om mee te staken op 13 februari, wanneer werkende mensen in het hele land de stekker eruit trekken. De nood is hoog, maar ook ons vuur. Wij uiten onze steun met een feestelijke 'fietseling': samen fietsen we door de stad langs enkele stakingspiketten, om mensen daar een hart onder de riem te steken.

Op woensdag 13 februari kan je mee aansluiten in:
Antwerpen, om 9u30 verzamelen in de Ommeganckstraat 47
Leuven, om 9u verzamelen op het Martelarenplein
Gent, om 8u30 verzamelen op het Maria Hendikaplein (Gent Sint-Pieters)

- Alle antwoorden op uw vragen:
Waarom deze verbindende actie? Waarom samen staken op 13 februari? Wat plant Hart boven Hard?Save the date: 12/05 Right(s) Now!
Een gezond klimaat, een goede job, gelijke rechten, betaalbare zorg, een menselijke migratiebeleid, elke maand rondkomen: dáár willen wij dat de verkiezingen over gaan!

Omdat die rechten in onze grondwet staan, in Artikel 23: "Iedereen heeft het recht op een menswaardig leven". Daar moeten de volgende regeringen werk van maken, want het beleid van de vorigen zette onze grondrechten steeds meer onder druk.

Dezer dagen beweegt er steeds meer op straat: voor het klimaat, voor sociale rechtvaardigheid, tegen racisme,… Op 12 mei vloeit dat allemaal samen! Allemaal samen voor een duurzame, solidaire en inclusieve samenleving. Omdat alles met elkaar verbonden is: geen klimaatbeleid zonder sociale rechtvaardigheid, geen strijd tegen ongelijkheid zonder oog voor de planeet. En daarom bundelen we de krachten. Met tienduizenden op straat om onze grondrechten af te dwingen. We laten onze stem luid weerklinken: RIGHT(S) NOW!

SAVE THE DATE - 12/05 - NOORDSTATION - 13U