GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Leerdebat: Meer politieke participatie van burgers met een migratiegeschiedenis

De politieke participatie van mensen met een migratiegeschiedenis (Belgen en niet-Belgen) moet op alle niveaus – binnen en buiten het stemhokje – genormaliseerd worden. Een superdiverse migratiesamenleving verdient een politiek beleid door burgers en verkozenen met een migratieachtergrond.

Voor dit leerdebat nodigen we lokale initiatieven uit die actief zijn in burgerparticipatie enerzijds en experts die nadenken en werken aan lokaal en bovenlokaal stemrecht anderzijds. We nodigen politici uit om te luisteren naar wat leeft op het terrein en welke aanbevelingen er bestaan over politieke participatie van mensen met een migratiegeschiedenis. ORBIT, het Minderhedenforum en De Wakkere Burger zullen hebben samen de campagne www.ikstemook.be voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ontwikkeld. Zij geven hun evaluatie en verbetersuggesties.

Voor dit leerdebat is er reeds medewerking toegezegd van: Olivia ten Horn en Thomas Huddleston (1bru1vote), Welzijnsschakel Jakoeboe (Oostende), IK STEM OOK, en politici Sven Gatz (Open VLD), Tarik Fraihi (GROEN), Benjamin Dalle (CD&V), Zeynep Balci (SP.a), Gilles Verstraeten (N-VA).

Marjan Temmerman (VRTNWS) is moderator.

Praktisch

Dit leerdebat is een organisatie van ORBITvzw in samenwerking met het Minderhedenforum en De Wakkere Burger.

datum en plaats: Maandag 29/4 van 18:00u tot 20:00u in Gemeenschapscentrum De Markten (Witte Zolder), Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Inschrijven kan hier.

maandag, 29 april, 2019 - 18:00

Bron: https://www.mo.be/leerdebat-meer-politieke-participatie-van-burgers-met-een-migratiegeschiedenis?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email