HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Uitstel voor hervorming ambtenarenpensioenen?
Uitstel van executie!

 

Uit de beleidsnota voor 2018 van minister van Pensioenen Bacquelaine zou blijken dat de afbouw van de gunstregimes voor bepaalde beroepscategorieën in de openbare sector uitgesteld wordt. De ACOD blijft echter zeer argwanend kijken naar de pensioenplannen.

 

Concreet zou de verhoging van de pensioenleeftijd voor treinbestuurders en militairen met een jaar opgeschoven worden. Pas in 2019 maken treinbestuurders de sprong voor een vervroegde pensioenleeftijd van 55 jaar naar 57 jaar en militairen van 56 jaar naar 57 jaar. Eerst wil minister Bacquelaine verder onderhandelen over de zware beroepen in de openbare sector.

 

Toch stemt dit de ACOD weinig hoopvol. De verhoging komt er tot nader order vanaf 2019 sowieso en de stelselmatige verhoging van de pensioenleeftijd voor treinbestuurders en militairen met een half jaar per jaar nadien blijft ook behouden. Voor de overige personeelsleden van de openbare sector is er intussen geen uitstel. Hun nieuwe verhoogde pensioenleeftijd blijft behouden zoals de minister heeft voorzien.

 

Wat de discussie over de zware beroepen de komende maanden zal opbrengen, is nog zeer onduidelijk. Gezien de echo's die we vanuit de regeringspartijen te horen krijgen, zal er getracht worden die zo beperkt mogelijk te houden. De ACOD heeft alvast geen hoop dat de regering Michel het personeel van de openbare sector geschenken zal uitdelen. Of het moeten er vergiftigde zijn.