GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Hoe komt het dat er werkloosheid ontstaat? Hoe ontstaan crises? Is de vrije markt het beste systeem om ons te hoeden tegen armoede en werkloosheid?

 

Waarom willen de werkgeversorganisaties, de N-VA en de Open Vld de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd?

Waarom kiezen CD&V en MR om de uitkeringen sneller te doen dalen tot het minimumbedrag?

Hierover schreef ik op de Wereldmorgen een opinie.

 

Lees verder: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/07/23/werkloos-zijn-is-niet-jouw-schuld