GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Depuis la chute du Mur de Berlin, les Etats-Unis et l’Union européenne concluent, dans le plus grand secret, une multitude d’accords devant aboutir à la création définitive et surtout officielle d’un grand marché commun transatlantique en 2015. Ce marché comprend deux principaux champs de partenariat : une zone de libre échange économique, par le biais d’une harmonisation progressive des législations européennes et américaines, et une coopération renforcée en matière de lutte contre le terrorisme.

Lees meer...

Ce texte a été proposé au journal Le Soir (Belgique)… La Rédaction voulait que je qualifie au nom d’une « honnêteté factuelle », le Mouvement du 20 février de « très minoritaire ». J’ai refusé en lui livrant mon argumentation (trop longue à étaler ici). Le texte a été refusé par le journal Le Soir, et moi, je persiste et signe…, en ajoutant ici quelques passages. Le texte était adressé à l’opinion belge et européenne.

Lees meer...

James uit Kenia kan zijn aidsbehandeling niet verderzetten omdat hij immuun is geworden voor de basisgeneesmiddelen en de nieuwere geneesmiddelen niet kan betalen. Die zijn beschermd door een patent en dus niet in generische vorm beschikbaar. Sophia uit Griekenland krijgt niet langer de nodige medicijnen tegen kanker omdat een farmaceutisch bedrijf besloot haar leveringen aan Griekse publieke ziekenhuizen stop te zetten nadat die de rekening niet meer konden betalen.

Lees meer...

Un petit cheminement existentiel : Il y a trente ans. J’étais socialiste. Je le suis resté. J’étais anarchiste. Je suis toujours libertaire. Je n’étais pas écologiste. Je le suis devenu. J’étais objecteur de conscience. Je suis objecteur de croissance.

Lees meer...

Hoe vaak kan je zeggen dat het vijf voor twaalf is? Twee jaar geleden waren de verwachtingen voor de klimaattop in Kopenhagen hoog gespannen, maar niet ingelost. Verleden jaar was de top in het Mexicaanse Cancun bij voorbaat een flop; toch werden enkele algemene doelstellingen overeengekomen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Lees meer...

Volgende week is Dennis Meadows, auteur van het befaamde rapport Limits to Growth uit 1972, te gast in België. Een unieke gelegenheid om, veertig jaar later, na te gaan wat de relevantie is van dit zogenaamde rapport aan de Club van Rome.

Lees meer...

Au moment où les négociateurs politiques essaient de boucler le budget 2012, les ONG d’environnement proposent, dans une carte blanche parue dans « Le Soir » du 10 novembre, de récupérer entre 3 et 4 milliards d’euros en supprimant progressivement le régime de faveur accordé aux véhicules de société, environnementalement, socialement et fiscalement inacceptable.

Lees meer...

Het is niet de bedoeling om met deze bijdrage de film “Das Leben der Anderen” te beoordelen op zijn technische kwaliteiten, de opbouw van de dramaturgie of andere filmtechnische aspecten.

Lees meer...

In zijn mercuriale van 1 september jl., uitgesproken te Antwerpen, veroordeelt Procureur-Generaal Yves Liégois het Belgisch politiek bedrijf, dat hij kenmerkt als een schilderij dat steeds lelijker wordt. Hij hekelt het politiek immobilisme, de anarchie en gewaagt zelfs van het einde van de democratie. Aldus een gemeenschappelijk communiqué van de l’Association Syndicale des Magistrats en Magistratuur & Maatschappij.

Lees meer...

Een harde kern van 787 bedrijven controleert zowat 80% van de globale handel. Binnen die kern is een superentiteit actief die bestaat uit 147 bedrijven en die 40% van het netwerk controleert. Dat blijkt uit een analyse van een groep Zwitserse onderzoekers over de werking van ‘s werelds machtigste multinationale ondernemingen. De onderzoekers concluderen dat deze multinationals opereren volgens een gigantische vlinderdasstructuur en dat een groot gedeelte van hun controle wordt uitgeoefend door een kleine, maar hechte groep van financiële bedrijven. Deze groep van 147 transnationale corporaties kan worden beschouwd als een economische superentiteit.

Lees meer...