GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Energie in groep aankopen, het lijkt een geweldige gedachte. Maar niet als je de leverancier de hand schudt en daarna je vingers moet tellen. TOM DEMEESTER registreert hoe een energiebedrijf op alle vlakken tekortschiet: zowel het milieu als de consument wordt er niet bepaald beter van.

Lees meer...

De ongelijkheid in de wereld is een groter probleem dan de extreme armoede, hoe erg en onaanvaardbaar die armoede ook is. Maar tegelijk is die ongelijkheid – samen met de verhoudingen tussen arm en rijk – zo veranderd, dat een internationale klassensolidariteit zo goed als uitgesloten is.

Lees meer...

On pleure dans les chaumières de « l’Occident » la disparition de Vaclav Havel que l’on présente comme un champion de la liberté et de la démocratie dans les pays de l’Est. Il fut, bien entendu, un « Européen convaincu » et un partisan acharné de l’économie libérale.

Lees meer...

Mijnheer de voorzitter, nu de storm even is geluwd willen we toch nog eens terugkomen op de onverkwikkelijke Arco-affaire. In Visie (25/11/11) vraagt u zich af hoe we toch in het midden van die storm zijn terecht gekomen, welke lessen we daaruit kunnen trekken en hoe het nu verder moet met de – in de publieke opinie- zwaar belaagde christelijke arbeidersbeweging.

Lees meer...

Wereldwijd lijden vele miljoenen mensen honger, armoede en beschikken niet over elementaire voorzieningen inzake gezondheid zoals toegang tot proper water en sanitair. Tegelijk worden ecologische problemen zoals de klimaatwijziging en het verlies van biodiversiteit groter.

Lees meer...

Het zou me niet verbazen mochten we binnen enkel jaren, of hooguit decennia te maken krijgen met een internationale klimaatrechtbank. Deze zal zich buigen over de vraag waarom de politieke verantwoordelijken er niet in geslaagd zijn de klimaatchaos te vermijden. Ongetwijfeld zal ook de regering Di Rupo 1 daar op het matje worden geroepen. Hieronder kan u de verklaring lezen die ze samen opstelden ter verdediging van hun keuzes. Aldus de opinie van Steven Vromman (Low Impact Man) die deze week verscheen in DS en DM.

Lees meer...

Dans ses petites chroniques du dimanche soir, le philosophe Michel Serres, définit la démarche philosophique comme l’anticipation des pratiques et des théories à venir, des civilisations à venir (1). Depuis plus d’un an, j’ai rejoint le mouvement des objecteurs de croissance car je pense profondément que cette constellation de personnalités très diverses, de pensées multiples et d’expériences existentielles, traduit, même de manière embryonnaire et parfois balbutiante, le cheminement individuel et collectif d’une véritable alternative à l’idéologie dominante de l’époque. Et donc trace une voie possible pour la civilisation de demain, différente de celle qui éclot à chaque moment de notre présent.

Lees meer...

Chacun connaît le slogan de 68, « cours camarade le vieux monde est derrière toi ». Et bien non, le vieux monde avait encore quelques décennies à vivre. Malgré l’implosion des régimes communistes et la levée du rideau de fer. Malgré les errements des Etats émancipés du colonialisme et l’émergence d’un monde multipolaire. Malgré les dignes de la social-démocratie face à l’inexorable expansion du mercantilisme planétaire. Malgré l’hégémonie du modèle hédoniste du bonheur par l’accumulation infinie de biens et malgré la stimulation effrénée des insatiables désirs de consommer.

Lees meer...

Bella Italia ! Mais l’Italie est un pays tragique. Le presque quart de siècle du régime de Mussolini semble loin dans l’Histoire, mais Berlusconi aura été sa réincarnation, parce que son système en est une duplication contemporaine. Le totalitarisme financier, sorte de dictature soft, est le fascisme de notre époque.

Lees meer...

Al 30 jaar liggen de Amerikaanse arbeiders onder vuur. Decennialang werd zeer weinig teruggevochten en waren de keren dat het op een overwinning uitdraaide nog zeldzamer. Tussen 1973 en 2007 daalde de syndicalisatiegraad in de privésector met meer dan 75 procent en de ongelijkheid qua verdeling van rijkdom steeg met 40 procent. Het stakingsniveau daalde tot een absoluut dieptepunt. De politiek schoof steeds verder op naar rechts aangezien de Democraten en Republikeinen over elkaar vielen om het beste naar de pijpen te dansen van de kapitalisten.

Lees meer...