Affiche manif Trump

Palestijnse hongerstakers

MIchelABVV

MichelABVV2

invit alaejo BRX

Affiche C50

Affiche Atoomenergie

groteparade2017

 

debatten Gentse Feesten 2017

STOP NATO 2017

AFF TOUS SAMEN 2017 ST

Delen van artikels

In 'De Tribune', maandblad van ACOD (Algemene Centrale van de Openbare Diensten, ABVV), verscheen in het nummer van december j.l. een noodkreet n.a.v. een recente wijziging van het Gemeentedecreet waardoor de statutaire tewerkstelling bij de gemeentediensten niet langer als regel vermeld wordt. Met dank aan de auteurs publiceren wij de originele versie van hun artikel.

Lees meer...

Delen van artikels

Afin de limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 ° C, la Belgique doit réduire ses émissions de CO2 de 95 % en comparaison à 1990 à l’horizon 2050. Nous constatons que le réchauffement actuel de 1°C a déjà amorcé un nombre de mécanismes inquiétants, comme par exemple des  températures de plus de 20°C au-dessus des normales saisonnières au Pôle Nord[i]. Ceci fait du respect des réductions d’émissions de CO2 fixées, un impératif vital.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 25 januari organiseert minister Marghem een groots 'lanceringsevenement' over het voorstel een 'koolstoftaks' in te voeren in België voor de niet-ETS sectoren. In de uitleg bij de uitnodiging verwijst zij expliciet naar de Carbon Pricing Leadership Coalition”

Lees meer...

Delen van artikels

Om de wereldwijde opwarming tot 1,5°C te beperken, dient België de CO2-uitstoot tegen 2050 met 95 % te verminderen ten opzichte van 1990. We stellen vast dat de huidige opwarming van 1°C nu reeds een aantal zeer verontrustende mechanismen in gang gebracht heeft, zoals een temperatuur van meer dan 20°C boven de seizoenswaarden op de noordpool.

Lees meer...

Delen van artikels

Publifin: de zwarte spin in het Waalse (en Vlaamse) politieke web

 
Het zuiden van het land is in de ban van het schandaal rond Publifin.
Deze Luikse PS-verankerde intercommunale betaalde jarenlang veel te hoge zitpenningen aan een aantal lokale mandatarissen die nooit of bijna nooit aanwezig waren op de vergaderingen.

Publifin: de zwarte spin in het Waalse (en Vlaamse) politieke web

Lees meer...

Delen van artikels

Nous avons une attitude ambiguë à l’égard de pratiques musulmanes comme le port du voile par les femmes et la consommation de la viande halal.

Lees meer...

Delen van artikels

Vakbonden en werkgevers kwamen eindelijk tot een sociaal akkoord. Het was al een tijdje geleden dat dit nog eens lukte. Het zal opnieuw moed geven aan de leden en de militanten van de vakbonden dat er nog akkoorden kunnen gesloten worden na zoveel jaren van loonblokkering. Tevredenheid alom, maar nuance is meer op zijn plaats dan vreugdekreten. Nu ben ik in de overtuiging dat de onderhandelaars van de vakbonden er alles uitgehaald hebben wat in hun mogelijkheden lag.

Lees meer...

Delen van artikels

 

Het Chinese marxisme heeft geen toekomst meer, want in China is socialisme alleen nog maar een propagandaterm’. Die mening wordt door links en rechts gedeeld. De marxisten zelf, uitgerekend in China, geloven daar echter niets van. 

Lees meer...

Delen van artikels

La guerre de succession est lancée en Allemagne et la puissante chancelière chrétienne démocrate Angela Merkel se présente pour un troisième mandat. Une nouvelle victoire est loin d’être certaine. Merkel est incontestablement affaiblie par la crise des migrants et aussi – on en parle moins – par la montée du chômage et de la pauvreté dans une Allemagne réputée avoir l’économie la plus forte de l’Union européenne. Berlin a perdu de sa superbe, non seulement suite à l’abominable carnage du marché de Noël mais à cause d’une instabilité économique et sociale qui prend d’inquiétantes proportions.

Lees meer...

Delen van artikels

De nieuw opgerichte denktank Minerva, die zich links wil opstellen, komt naar buiten met een voorstel van een vermogensbelasting. De opbrengst zou dienen om de werkgeversbijdragen te verminderen met 5,4 miljard euro en er zou ook een einde worden gemaakt aan de huidige belastingen op kapitaal: de roerende voorheffing. In 2015 leverde deze belasting de overheid 4 miljard euro op. Om dit te realiseren moet er dus gezocht worden naar 9,4 miljard euro. Volgens Minerva kunnen deze miljarden gevonden worden door een vermogensbelasting in te voeren op hetvermogen van alle belastingplichtigen, met een progressief tarief tussen 0,02 en 1,75 procent, naargelang de omvang van het vermogen.

Lees meer...

1507 LEF TrojanTreaty PRINT3

Human Chain

DWMLogo

facebook-logo

HartbovenHard KLEUR3-e1410788156744

vrede-logo-kleur-big

dette

petitie

areva

embargo Israel, geen militaire support