20200927 Affiche

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

Inhuldiging Leuven

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

Internationale Arbeidsconferentie 2018 start vandaag.
Op naar IAO conventie over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De Internationale Arbeidsconferentie is het hoogste besluitvormingsorgaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Jaarlijks brengt deze tripartiete organisatie regeringen, werkgevers en vakbonden samen uit de 187 lidstaten. Dit jaar vindt de 107ste Internationale Arbeidsconferentie plaats van 28 mei tot 8 juni in Genève. Blikvanger dit jaar is de opstart van de besprekingen rond "geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ten aanzien van vrouwen en mannen in de arbeidswereld".

De belangrijkste werkzaamheden op de agenda van de conferentie:

De Commissie rond "geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ten aanzien van vrouwen en mannen in de arbeidswereld" zal haar werkzaamheden opstarten.
De huidige IAO-normen geven geen definitie van "geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag" en ook niet van de "arbeidswereld". Ze geven evenmin aan hoe de verschillende vormen ervan moeten worden aangepakt. Bovendien dekken deze normen slechts specifieke groepen van werknemers.
Het doel is om in 2019 tot een aanbeveling of conventie te komen. De werknemersgroep binnen de IAO dringt aan op de goedkeuring van een conventie én aanbeveling. Ook de Europese Unie, met inbegrip van de Belgische regering, is voorstander van een conventie en een aanbeveling. Bij de regeringen in Afrika en Azië is dat veel minder het geval. Ook bepaalde regeringen in de EU moeten nog worden overtuigd. Zij zijn immers voorstander van een nieuw, minder bindend instrument in de vorm van een aanbeveling.

De Commissie van de Normen onderzoekt de toepassing van de conventies en aanbevelingen van de IAO. De Commissie zal 24 landen doorlichten die een of meerdere conventies, ondanks hun ratificatie, niet hebben nageleefd. De lijst moet goedgekeurd worden door de Commissie van de Normen op de vergadering van dinsdag 29 mei. Na deze goedkeuring worden deze gevallen onderzocht tot donderdag 7 juni. ACV voorzitter Marc Leemans is in deze commissie woordvoerder van de werknemersgroep.
De commissie zal ook een analyse opstarten van de conventies en aanbevelingen rond arbeidstijd. Dit debat zal onder andere gaan over arbeidsduur, wekelijkse rust, betaald jaarlijks verlof, nachtarbeid,...

Elk jaar bestudeert een specifieke commissie hoe de doelstellingen van de IAO al dan niet in praktijk worden toegepast. Dit jaar is de sociale dialoog aan de beurt met de vraag hoe het er wereldwijd mee gaat. Ook de grote veranderingen in de arbeidswereld en hun impact op de sociale dialoog op alle niveaus zullen besproken worden.

Tijdens de conferentie zal ook gepraat worden over de samenwerking binnen de Verenigde Naties waar men alle ontwikkelingswerk wil samenbrengen. De IAO wil in dit verhaal meestappen, maar wil tegelijk ook dat haar basisdoelstellingen zoals waardig werk, sociale bescherming, fundamentele werknemersrechten en sociale dialoog niet opgaan in een vaag geheel.

Het ACV investeert sterk in het welslagen van deze IAO-conferentie. Erevoorzitter Luc Cortebeeck heeft als voorzitter van de raad van bestuur van de IAO een centrale rol. Marc Leemans onderhandelt in de Commissie van de Normen namens de werknemersgroep. Adviseurs van de studiedienst en van de internationale dienst van het ACV en van Wereldsolidariteit zorgen voor inhoudelijke ondersteuning. Ze ondersteunen ook de vertegenwoordigers van vakbondsorganisaties uit het zuiden tijdens hun deelname aan de verschillende commissies van de conferentie.