logo                                 Meer info...

Zij hadden hun redenen

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Greenpeace et Aardman Studio, les créateurs de Wallace et Gromit, lancent ‘Turtle Journey’ un film d'animation déchirant sur l'état de nos océans et leurs habitants.

Lees meer...

Greenpeace en Aardman Studio, de makers van Wallace and Gromit, lanceren ‘Turtle Journey’, een hartverscheurende animatiefilm over de toestand van onze oceanen en hun inwoners.

Lees meer...

Met een uitspraak van 7 januari die gisteren pas bekend werd gemaakt, bevestigde het Hof van Cassatie de veroordeling van de voorzitter van het ABVV Antwerpen Bruno Verlaeckt door het Antwerpse Hof van Beroep voor een inbreuk op artikel 406 van het Strafwetboek: “het kwaadwillig belemmeren van het verkeer.”

Lees meer...

Sinds 12 november zitten vakbonden en overheid samen om afspraken de maken over de minimale dienstverlening in de gevangenissen (KB 4 augustus 2019). Voorlopig hebben die gesprekken nog niets opgeleverd.

Lees meer...

Le Parlement européen a adopté mercredi une résolution apportant un soutien clair aux ambitions du Pacte vert européen présenté par la Commission le mois dernier, et dont le plan de financement a été dévoilé cette semaine pour les dix prochaines années. 

Lees meer...

La Coalition belge contre les armes nucléaires note que la résolution portée par le sp.a et présentée à la Chambre ce jeudi 16 janvier, fut expurgée de ses deux demandes principales : la signature du Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) et un plan de retrait des armes nucléaires états-uniennes de Belgique.

Lees meer...

The Commission launched a series of new policy consultations this week. These cover fair minimum wages, the Just transition mechanism and funding for the Green Deal, the European Pillar of Social Rights and the road map on closing the gender pay gap through binding measures on pay transparency.

Lees meer...

Op 28/11 voerden voor de eerste keer meer dan 1.000 huishoudhulpen, die met dienstencheques werken, actie in Brussel voor hogere lonen. Zij zetten hun eisen verder kracht bij op regionale acties in Brugge (10/12) en Hoeselt (12/12).

Lees meer...

Op 17 januari start het ondertussen al sterk gemediatiseerde assisenproces tegen drie artsen die in 2010 euthanasie uitvoerden bij Tine Nys, een vrouw met psychische problemen. In de aanloop naar het proces formuleert filosoof Johan Braeckman een aantal kritische bedenkingen.

Lees meer...

De tijd is gekomen om de laureaat van de Curieus Zomergem (Lievegem) Prijs 2019 bekend te maken.

In 2017 werd de eerste Curieus Zomergem Prijs voor een verdienstelijke Zomergemse burger of socio-culturele beweging uitgereikt aan meesterverteller, theatermaker en sociale oproerkraaier Mong Rosseel.
Op zaterdag 8 december 2018 werd de tweede Curieus Zomergem Prijs uitgereikt aan assemblagekunstenaar en erfgoedbeschermer Erik Matthys.

Curieus is een progressieve culturele inspiratiefabriek die actief meebouwt aan een solidaire samenleving. Met de Curieus Zomergem prijs nomineren en bekronen we individuen en/of verenigingen die de voorbije jaren sociaal en/of cultureel de wereld hebben binnengehaald in Lievegem en Lievegem naar de wereld hebben gebracht, weg vanonder de enge blik van de kerktoren. Omdat Zomergem intussen gefuseerd is met Lovendegem en Waarschoot moest het kind en het badwater een nieuwe naam en dat werd Lievegem. Daardoor worden we aangenaam verplicht om buiten onze grenzen te treden om Lievegem op de socio-culturele kaart te plaatsen. Daarom is de derde Curieus Prijs Zomergem ook de eerste Curieus Prijs Lievegem.

En de winnaar is…..

Voor 2019 bekroont de jury een kunstenmaker met een warme blik op de samenleving en sociale activist die in alles wat hij deed en doet en schept de binding met de mens beklemtoont. Ook hij is “een mens die op een mens trekt” zoals de grote Louis Paul Boon het ooit schreef.

De laureaat voor de Curieus Prijs Zomergem/Lievegem 2019 is DOMINIQUE WILLAERT. (Lovendegem/Lievegem)
FEA048E604C846CCA4C55171FD8E7CDE

Dominique Willaert, geboren in het gezegende revolutiejaar 1968, opgeleid als psychotherapeut/psycholoog aan de UGent en het IPRR, is de founding father en artistiek leider van de Gentse sociaal-artistieke werkplaats Victoria Deluxe. Hij maakt er theater en film, en beschouwt zijn artistieke werk als een motor om nieuwe, sociaal rechtvaardige en hoopvolle samenlevingsvormen te ontwikkelen.

Dominique Willaert: "Over het andere Gent, waar het glas niet altijd halfvol is. Het is mijn rol om een stem te geven aan alle mensen die worden geconfronteerd met het halflege glas.”

“Gruute muile”. “Krakersvriendje”. “Stalker van Theo Francken”. “Subsidieslurper”. Dominique Willaert is geliefd op de sociale media bij rechtse krachten en kreeg al veel verwijten naar het hoofd geslingerd. Maar hij blijft het luidkeels en konsekwent opnemen tegen onrecht en voor diegenen die het moeilijk hebben. Ouderen, jongeren, nieuwkomers, daklozen. “Meedoen met het gezellige Gent, dat weiger ik.”

Hij is niet alleen één van de bekende Gentse gezichten van de burgerbeweging Hart boven Hard, maar engageert zich sinds kort zowel voor de PVDA in Gent als voor Groen in Lievegem. De activist werd door de Gentse PVDA gevraagd om te zetelen in het autonome gemeentebedrijf Kunsten & Design. Groen Lievegem vroeg hem op haar beurt om een zitje op te nemen als expert in de raad voor maatschappelijk welzijn, de nieuwe OCMW-raad.
Onze laureaat 2019 is ook een “lievelingskind” van “het onafhankelijk politiek” weekblad ’t Pallieterke dat een heuse ode aan het sociaal activisme van de kunstenmaker bracht:
“Mijnheer de subsidieslurper,
Wij hebben u leren kennen als een prototype van de uiterst linkse cultuurscène die eigenlijk maar één doel heeft en dat is de samenleving choqueren en de goegemeente provoceren met allerhande links-elitaire projecten waarin vooral de ‘artiest’ navelstarend centraal staat, liefst en vooral uitsluitend met gemeenschapsgeld. Gij zijt de zogenaamde ‘artistiek leider’ van de ‘sociaalkritische werkplaats Victoria Deluxe’, maar gij duikt ook overal op waar uiterst links actie voert: Hart boven Hard, krakerssteungroepen, acties voor vluchtelingen, PVDA-congressen, diversiteitsprojecten, jongerenfora, het verstoren en verhinderen van spreekbeurten door democratische verkozenen zoals Theo Francken,… Gij hebt daar klaarblijkelijk allemaal tijd voor, naast uw ‘drukke’ bestaan van artistieke egotripperij….
054E6558760548B4A985BD4D96F9046EVictoria Deluxe bestaat sinds 2002 en kiest sinds het prille begin om sterk in te zetten op het doorbreken van de stereotiepe beeldvorming die er t.a.v. talloze onderwerpen en minderheidsgroepen wordt gehanteerd.
Het belangrijkste middel hiertoe is het opzetten van sociaalartistieke projecten die andere en nieuwe perspectieven op onze complexe werkelijkheid ontwikkelen. Meestal kiest Victoria Deluxe voor perspectieven van onderuit, die verbonden zijn met de leefwereld en lijfstijlen van de participanten en die op vandaag onvoldoende gedocumenteerd en artistiek bewerkt worden.
Naast zijn werk om groepen te begeleiden en te regisseren voor theater kiest Dominique Willaert steeds meer voor het audiovisuele film, zowel documentaires als speelfilms.
Hij stak zijn neus aan het filmvenster als co-scenarist van Offline, de debuutlangspeelfilm van Gentenaar Peter Monsaert uit 2012, op locatie gefilmd in en rond Gent, in de wijken de Muide en Meulestede en de haven van Gent. De film werd meermaals gelauwerd zoals op het filmfestival van Amiens.
In 2015 ging zijn documentaire “We zullen doorgaan” in première over 25 jaar Eric Goeman en 25 jaar Gentse Feestendebatten.
In 2016 presenteerde hij zijn eerste langspeelfilm SOMER, een Ensoriaanse mozaïek van gezinnen en drarries op een camping aan zee.
Dominique Willaert was zowel scenarist als regisseur.
In 2019 deed onze laureaat de artistieke coaching voor “WAT HEBBEN WE VERDIEND VANDAAG?”, een film van Victoria Deluxe, in samenwerking met Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Boeren op een Kruispunt & Landelijke Gilden geregisseerd door Brecht Vanhoenacker.

Onze artistieke duizendpoot steekt niet alleen cultureel zijn handen uit zijn mouwen maar is een bekend gezicht op alle acties en manifestaties tegen racisme en homofobie, voor sociale rechtvaardigheid, voor een warme samenleving. En die warmte straalt tot in Lievegem.

Eric Goeman, voorzitter Curieus Zomergem.

 

naamloos 1

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50